zes-redenen

6 redenen om IT-componenten te outsourcen anno 2018

De wereld verandert en uw organisatie verandert mee, althans dat is de bedoeling? Ik wil duidelijk stellen dat ik het niet wil hebben over “concreet vastgestelde contracten voor IT-beheer”. Ik heb het over meer eigentijdse, slimmere benaderingen van samenwerking met IT-serviceproviders. Organisaties hebben verschillende overwegingen om IT-expertise uit de markt te betrekken. Factoren staan niet vaak op zichzelf. Integendeel, meestal is de een gerelateerd aan de ander. Er zijn ook een paar duidelijke voordelen. Ik wil ze graag voor u op een rijtje zetten:

1. Ruimte

… om u te concentreren op uw kernactiviteiten. De focus op kernactiviteiten is een belangrijke reden om IT-componenten uit te besteden. Op die manier beschikt de bestaande beroepsbevolking over meer ruimte en energie voor innovatie en productontwikkeling. Kwesties die het onderscheidend vermogen van uw bedrijf versterken. Het koppelen van ondersteunende niet-kernactiviteiten aan de kernactiviteiten blijft echter van cruciaal belang, evenals het behouden van de controle over deze activiteiten.

2. Lagere Total Cost of Ownership

De total cost of ownership (TCO) van de IT-faciliteit kan gunstiger zijn als de organisatie bepaalde activiteiten tijdelijk of permanent uitbesteedt aan een partner voor wie deze activiteiten de core business zijn. Steeds vaker zien we dat bedrijven die activiteiten naar het buitenland hebben verplaatst, besluiten ze weer aan land te brengen omdat het werk nabijheid en directe aandacht vereist.

3. Flexibiliteit

Zoals ik al zei: de wereld verandert en ook de behoefte aan specifieke IT-oplossingen verandert. Afspraken met leveranciers in beton passen daar niet bij. De IT-dienstverlening moet gelijke tred houden met die veranderingen of proactief kunnen worden aangepast. Dat vereist de nodige flexibiliteit in contracten en leveringsformaten.

4. Innovatie

Om nieuwe ontwikkelingen, zoals hedendaags mobiel (BYOD – Bring Your Own Device) en cloud computing in de strategie te integreren, is innovatie van IT-aanbod nodig. De snelste manier om zichzelf te innoveren is vaak door samen te werken met een ervaren partner.

5. Continuïteit

Veranderen is goed, maar het is cruciaal dat je basisvoorzieningen daarbij intact blijven. U moet hier beter geen risico’s nemen, dat is een no brainer.

6. Schaalbaarheid

Voor sommige projecten is tijdelijk extra mankracht nodig, die dan weer moet worden ingekrompen. Schaalbaarheid heeft een nauwe relatie met de flexibiliteit die uw organisatie nodig heeft om vooruitgang te boeken.

Bent u overtuigd? Bijna? Aarzel niet om mij te contacteren!