Agile

Agile: van buzzword tot ware bedrijfstransformatie

‘Agile’: een term die u vast niet is ontgaan, maar weet u ook waar ‘agile werken’ echt voor staat? En vooral: wat het kan betekenen voor uw organisatie? Agile Enterprise Coaches Jörgen Jacob en Michaëla Broeckx leggen het haarfijn uit.

“Agile werken betekent letterlijk ‘wendbaar’ werken”, vertelt Michaëla. “Termen als lean, MVP, scrum en sprint worden er vaak in een adem mee genoemd, maar het gaat verder dan dat. Bij Ordina werken we agile voorbij het buzzword.”

De basis: een nieuwe mindset

“Werken met sprints en processen optimaliseren is een deel van het verhaal, maar om de vruchten te plukken van die inspanningen, moeten ze kaderen in een agile mindset”, vervolgt Michaëla. “Die mindset stelt het creëren van meerwaarde voorop, in plaats van concrete prestaties, producten, milestones en kpi’s.”

“Organisaties moeten loskomen van projectmatig denken en durven afstappen van een uitgelijnd plan”, aldus Jörgen. “De vorm die de toegevoegde waarde aanneemt, ligt immers niet steeds op voorhand vast, maar verandert mee met de noden van de snel veranderende markt. Kijk naar Netflix en Spotify: zij toetsen continu af of de functionaliteiten die ze ontwikkelen, wel de meest waardevolle zijn voor de gebruiker. Door geen deliverables in steen te beitelen, spelen ze flexibel in op de markt en blijven ze relevant.”

Bij Ordina werken we agile voorbij het buzzword.

– Michaëla Broeckx, Agile Enterprise Coach

Iedereen het bad in

Jörgen Jacob, Agile Enterprise CoachJörgen: “Heel wat bedrijven hebben vandaag al een agile IT-afdeling. Developers organiseren zich rond iteratieve sprints, bouwen aan een minimum viable product dat ze dan aftoetsen en verder ontwikkelen op basis van feedback en tests. Maar de verwachte resultaten van die aanpak – snellere marktintroductie bijvoorbeeld – blijven vaak uit.”

“Da’s eigenlijk logisch: de IT-dienst is slechts één schakel in de waardeketen,” vervolgt Jörgen. “En een ketting is maar zo sterk als haar zwakste schakel. Ontwikkelaars kunnen wel snel en wendbaar werken, maar botsen ze daarna op een resem aan proces- en kwaliteitscontroles, dan vervliegt die tijdwinst. Om de waardestroom te optimaliseren, moet iedereen dus mee in het bad in: IT, HR, sales, management, enz. Pas wanneer de volledige organisatie Lean en Agile denkt, vindt een echte transformatie plaats.”

Om de waardestroom te optimaliseren, moet iedereen mee het bad in.

– Jörgen Jacob, Agile Enterprise Coach

High performance teams

Michaëla: “Wendbaar werken betekent ook muren doorbreken. Meerwaarde creëren wordt immers de gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen in de waardeketen. Door multidisciplinaire high performance teams samen te stellen – met o.a. een business owner, marketeer, ontwikkelaar en productmanager – slaan organisaties twee vliegen in één klap. Ze elimineren tussenstappen en ingewikkelde goedkeuringsprocessen – die niet alleen tijd en geld kosten, maar ook een rem op innovatie zijn – én vergroten het engagement bij medewerkers.”

“Traditioneel voeren veel medewerkers louter taken uit”,  legt Michaëla uit. “Ze streven ernaar hun targets te halen, maar weten eigenlijk niet waarom ze dat doen. Die ‘waarom’ wordt in een agile organisatie net heel zichtbaar: een oplossing gebruiksvriendelijker maken, de klanttevredenheid omhoogkrikken, en de organisatie relevant houden.”

“Alle teamleden kunnen input geven en zien het effect van hun inspanningen. De impact van wat ze doen op het ‘waarom’ wordt immers continu gemeten. Niet de geleverde producten of functionaliteiten, maar wel de toegevoegde waarde ervan, wordt zo de graadmeter voor succes. De gedeelde verantwoordelijkheid voor een gezamenlijk doel en zichtbare impact daarop, motiveert medewerkers om zich echt te engageren voor hun job – en voor een waardevol eindresultaat.”

Waarom agile werken?

  • Een wendbare organisatie investeert in waardecreatie in plaats van in oplossingen. Dat rendeert, want waarde is per definitie waardevol, terwijl oplossingen dateren. Agile werken laat organisaties toe om flexibel in te spelen op de veranderende markt.
  • Door de muren tussen departementen te slopen, het aantal quality gates te verminderen en processen te optimaliseren, stijgt de time-to-market zienderogen.
  • Medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor het creëren van meerwaarde, hebben inspraak in hoe dat gebeurt, en zien de impact van hun inspanningen. Daardoor stijgt hun engagement en tevredenheid.
foto Jörgen Jacob
Jörgen Jacob
Business Director
foto Michaëla Broeckx
Michaëla Broeckx
Agile Enterprise Coach