Business proposities

Ordina geeft invulling aan een herkenbare go-to-market met vijf heldere businessproposities: (1) de inzet van High performance teams, (2) de ontwikkeling van Intelligente datagedreven organisaties, (3) ons aanbod om bedrijfsprocessen te versnellen via Digitale acceleratie, (4) de creatie, onderhoud en doorontwikkeling van Business platforms en (5) de wijze waarop wij Security & privacy kunnen verzekeren.
De proposities geven antwoord op belangrijke trends en ontwikkelingen in de markt en sluiten aan op onze krachtige bundeling van expertise, uit beproefde oplossingen én uit innovaties die aanwezig zijn in de volle breedte van ons bedrijf. Ze komen tot stand via een hechte samenwerking van Ordina-collega’s in slagvaardige, multidisciplinaire teams. Langs die weg nemen we de volle regie en verantwoordelijkheid voor de opdrachten die we uitvoeren. De aanpak creëert maximale langetermijnwaarde bij onze klanten en maakt de opdrachten extra interessant voor Ordina