DA

Digitale acceleratie

Vergroot uw relevantie in de veranderende digitale wereld en leg nieuwe digitale verbindingen met klanten en medewerkers.

In een digitale wereld waarin nieuwe technologieën elkaar steeds sneller opvolgen, is het lastig om voorop te blijven lopen. Klanten en medewerkers hebben voortdurend nieuwe behoeften en verwachtingen. Ze willen altijd en overal bediend worden, interacteren en toegang hebben tot de juiste informatie, processen en producten. Aan u de uitdaging om daarop in te spelen met (nieuwe) technologische mogelijkheden. Klaar om digitaal te accelereren?

Digitale acceleratie

Ordina verbindt organisaties in de digitale wereld met klanten of medewerkers via uiteenlopende technische mogelijkheden. Met intuïtieve websites, apps en andere ICT-toepassingen die relevant en waardevol zijn voor de doelgroepen. Dit noemen wij Digitaal accelereren. Hoe we dit aanpakken? Als volgt.

DA

  1. Value discovery
    In een value discovery combineren we onze kennis van technologie en de klant om nieuwe toepassingen te ontdekken en businesswaarde te valideren. Daarbij werken we op basis van design thinking-principes. Dit houdt in: kort-cyclisch prototypes ontwikkelen, snel de toegevoegde waarde voor de klant testen en iteratief verbeteren om tot écht waardevolle innovaties te komen.
  2. Digitale acceleratie-teams
    We zetten Digitale acceleratie-teams in om snel tot de executie van de prototypes/MVE/MVP’s te komen én om in staat te zijn om vlug op te schalen. Deze Digitale acceleratie-teams zijn multidisciplinaire coalities van professionals die gewend zijn om met elkaar te werken. Ze hebben een eenduidig cultuur- en kwaliteitsbesef. En komen snel tot resultaat.
  3. Activatie
    Succesvolle digitale acceleratie valt of staat met breed eigenaarschap en enthousiaste gebruikers. Daarom nemen we alle stakeholders stap voor stap mee in het verandertraject. En houden hierbij rekening met de specifieke behoeften en mogelijke weerstand van de verschillende doelgroepen. Zo komen we tot duurzame vernieuwing

Ook digitaal accelereren?

Wilt u ook competitief voordeel behalen door digitaal te accelereren, maar weet u niet precies wat de juiste ICT-keuzes zijn om daartoe te komen? Ga de uitdaging aan met de vooruitstrevende aanpak van Ordina.