Businessconsultant met ervaring in finance? Meet the Ordina expert

Greetje Vansteenbeeck

Ordina en de financiële sector: het zijn twee handen op één buik. Elke dag zijn er honderden Ordina-medewerkers aan de slag bij Belgische, Nederlandse en Luxemburgse banken, verzekeraars, leasingbedrijven en sociale secretariaten. En dat zijn lang niet allemaal IT-mannen en -vrouwen. Greetje Vansteenbeeck is een expert in kredieten en changemanagement die 28 jaar in banken werkte. Vandaag is ze business consultant en competence- en practice lead bij Ordina. “De overstap was een uitstekende beslissing”, zegt ze enthousiast.

“Ik voel me eigenlijk het vaakst een vertaler of tolk”, lacht Greetje. “Heel mijn loopbaan al probeer ik de noden van de business te vertalen voor IT’ers – en omgekeerd.” Misschien heeft dat ‘verzoenende’ wel iets te maken met haar eerste job als onderwijzeres. Na één jaar ruilde ze de klas voor de banksector, die haar veel beter op het lijf was geschreven. Tussen 1989 en 2017 werkte ze achtereenvolgens voor AXA en voor Argenta.

Noden van business en IT verenigen

“AXA was in 1989 nog Royal Belge”, herinnert ze zich. “Zij boden mij de gedroomde springplank aan van het onderwijs naar de bedrijfswereld.” Greetje begon haar loopbaan bij AXA als operationele medewerker en klom op tot teamleider, om in 2001 de overstap te maken naar procesingenieur en business projectleider. Dankzij haar gedrevenheid en motivatie klom ze daarna op tot productmanager kredieten. Als business consultant werkte ze werkte mee aan een frontend voor de AXA-makelaars, die was geïntegreerd in het ERP-systeem van de bank, en aan een onlineplatform voor woonkredieten: “Ik was de stem van de business: ik praatte met alle stakeholders, lijstte hun noden op en besprak die dan met de IT-consultants. De kern van mijn opdracht was permanent praten, onderhandelen en coachen.”

Digitalisering in goede banen leiden

In 2012 overhaalde een headhunter Greetje om AXA om te ruilen voor Argenta: “Argenta zocht een een manager om een team van proces-en projectmedewerkers samen te stellen voor hun kredietafdeling. Voor de eerste keer in mijn loopbaan proefde ik toen écht van leidinggeven: ik stuurde een team van 20 mensen aan. Mijn opdracht verschilde echter weinig van die bij AXA: ook bij Argenta moest ik ervoor zorgen dat IT en de business elkaar begrepen en goed samenwerkten. Dat is immers de enige manier om tot een succesvol IT-project te komen”, vertelt Greetje. Argenta groeide in die jaren fors en er gingen alsmaar meer externe IT-consultants aan de slag. Greetje beschouwde hen als collega’s. Vandaag staat ze aan de andere kant van het verhaal: als Ordina-medewerker is Greetje de externe consultant. En ze is blij dat haar opdrachtgevers haar ook als deel van het team behandelen.

IT en business moeten elkaar begrijpen en goed samenwerken. Dat is de enige manier om tot een succesvol IT-project te komen.

Van de bank naar IT

“De stap naar Ordina zette ik na een herstructurering bij Argenta in 2017,” legt ze uit. “In eerste instantie dacht ik eraan om een andere weg in te slaan en als coach te gaan werken. Maar dat was buiten Hilde Van den Dungen gerekend. Hilde leidt de finance & business consulting unit bij Ordina en ik kende haar nog van bij AXA. Ze nodigde me uit voor een gesprek en voor ik het wist had in een contract van Ordina op zak.”

Greetje twijfelde even toen ze het contract ondertekende, geeft ze toe: “Een sprong van de bank naar de IT-sector leek me niet zo evident. Maar ik kon me geen betere carrièreswitch voorstellen. Ordina is uiteraard een IT-bedrijf maar dat betekent niet dat iedereen IT-expert is. Mensen met business ervaring zijn hier ontzettend waardevol.” Na een maand opleiding kon Greetje kiezen uit drie projecten. Het werd een sociaal secretariaat, wegens haar kennis van businessprocessen. Sinds eind 2017 werkt Greetje fulltime als projectleider businessprocessen.

Een sprong van de bank naar de IT-sector leek me niet zo evident. Maar mensen met business ervaring zijn hier ontzettend waardevol.

Eerst analyseren, dan implementeren

“Loonberekening is nog altijd het hart van elk sociaal secretariaat en deze klant werkt momenteel aan een nieuwe loonmotor. Daar komt heel wat procesarchitectuur kijken”, legt ze uit. Greetje brengt actief in kaart wie wat doet, welke dataprocessen er zijn en hoe de mensen daarin passen. “We wilden alle noden en processen zo goed mogelijk begrijpen, analyseren en oplijsten voor de applicatie wordt gebouwd. Dat is cruciaal om tot een goede oplossing te komen”, onderstreept ze. “Digitale oplossingen zijn er om mensen te helpen. Vroeger werd het applicatielandschap eerst uitgetekend en werden de medewerkers daarna gedwongen om het systeem te gebruiken. Dat werkt niet. Of toch zeker niet meteen. Daarom organiseer ik bij de klant workshops en praat ik uitgebreid met gebruikers, klanten, de business en IT. Ik stimuleer de mensen ook zelf om processen aan te passen. Door hen aan het stuur te zetten, zijn ze betrokken en staan ze open voor verandering.”

Vroeger werd het applicatielandschap eerst uitgetekend en werden de medewerkers daarna gedwongen om het systeem te gebruiken. Dat werkt niet.

Expert in processen en changemanagement

Ook hier werkt Greetje dus als coach. Het is de rode draad in haar loopbaan, want ook bij Ordina zelf heeft ze nog een aantal coachende rollen. “Als competence lead kredieten geef ik business analisten uit onze business unit de basics van kredieten mee. Vorig jaar was er zelfs een kredietklasje. Als mijn collega’s beter begrijpen hoe kredieten werken, kunnen ze sneller in dergelijke projecten worden ingezet en ontwikkelen ze betere oplossingen”, legt Greetje uit.

Daarnaast is Greetje ook practice manager processen. Bij Argenta behaalde ze het certificaat van Lean Six Sigma Black Belt, waardoor ze heel wat expertise heeft in procesverbetering en changemanagement. “Blijkbaar adem ik processen. Ik heb jarenlang gedacht dat ik geen specifieke competenties heb, maar blijkbaar springt die er toch uit. Nu ik niet langer moet pendelen naar Brussel en Antwerpen heb ik ook na een volle werkdag volop energie om nog te lezen en te leren rond projectmanagement. Dat is gewoon een hobby. Mijn kennis deel ik daarna maar wat graag met mijn collega’s. Ik vind het fantastisch om mensen te helpen groeien.”

Waarom businessconsultant bij Ordina?

Dat de roots van onderwijzeres er nog steeds zijn, blijkt uit de aanbevelingen op haar LinkedIn-profiel. Vroegere collega’s noemen haar ‘een motivator’, ‘een uitstekende coach’, ‘een collega met een aanstekelijk enthousiasme’ of ‘een vrouw met de natuurlijke gave om het beste uit mensen te halen’. Al die kwaliteiten zet ze ondertussen in bij Ordina.

“Ik voel me als een vis in het water in de rol van businessconsultant en projectmanager. Het is een gevarieerde job en de bedrijven waar je terechtkomt beschouwen je echt als een expert. Dat voelt fijn. Ordina is bovendien een topbedrijf om voor te werken. Alleen al het feit dat je elke maand op je timesheet mag invullen hoe je je voelt, bewijst dat dit een open onderneming is met een groot hart voor zijn medewerkers. Tegelijk zit hier ontzettend veel kennis, bij jonge en oudere medewerkers. Dankzij de high performance teams en kennisdeling in competence centers leer ik veel van mijn collega’s en kan ik mijn kennis ook delen – en daar halen de klanten niets dan voordeel uit.”

Dankzij de high performance teams leer ik veel van mijn collega’s en kan ik mijn kennis ook delen – en daar halen de klanten niets dan voordeel uit.


Wil je hier meer over weten? Contacteer onze expert.