VodafoneZiggo

Aanvraagverwerking VodafoneZiggo 45 keer versneld met RPA

Het verwerken van aanvragen voor telefonie en internetaansluitingen is versneld van 7,5 uur naar tien minuten. Dit zijn de eerste resultaten van Ordina’s introductie van Robot Process Automation (RPA) bij de Nederlandse telecomaanbieder VodafoneZiggo.

VodafoneZiggo

Binnen VodafoneZiggo vindt verwerking van aanvragen voor telefonie en internetaansluitingen plaats in meerdere systemen. Hierbij vinden veel handmatige handelingen plaats. Dit werkt vertragend en is foutgevoelig. Aan Ordina (NL) is gevraagd om een oplossing te creëren. In vier korte sprints van elk een week heeft Ordina een softwarerobot geïmplementeerd, waardoor het clean order-traject volledig automatisch gaat. Aan het eind van de vier weken was de robot operationeel.

Met behulp van RPA is er een oplossing gecreëerd waarin een deel van verwerking van aanvragen voor de b2b-markt is versneld van 7,5 uur naar tien minuten. Daarnaast is de datakwaliteit sterk verbeterd, wat een direct voordeel is voor de klant van VodafoneZiggo. Deze voordelen zijn behaald binnen een korte realisatietijd, waarbij de gehanteerde RPA-oplossing is uit te breiden en toepasbaar is op andere processen.

Voordelen van RPA op een rijtje

  • Efficiënter werken
  • Minder handmatige fouten
  • Hogere medewerkerstevredenheid
  • Zeer korte implementatietijd
  • Digitale acceleratie

Meer informatie over VodafoneZiggo: