Design-first aanpak geeft Tenneco een Power BI raportage dashboard

Tenneco is één van ‘s werelds meest toonaangevende ontwerper, fabrikant en verkoper van autoproducten.
Vanuit Tenneco’s ambitie om oplossingen te leveren die de vooruitgang van wereldwijde mobiliteit op schone, betrouwbare en efficiënte wijze wil stimuleren, ontstond de behoefte om de verschillende business processen in kaart te brengen, op te volgen en op het juiste moment bij te sturen waar nodig door middel van actiegerichte dashboards.

In plaats van te starten op de traditionele manier vanuit het data perspectief met bijhorende data requirements – welke data hebben we in welke bronnen? hoe capteren, verwerken en stockeren we
data? enz. – besloot Tenneco Ordina in te schakelen.
Dit vanwege onze bekende design-first aanpak.

Met deze aanpak focussen we eerst, in cocreatie met stakeholders uit de verschillende businessdomeinen, op het ontwerp van de dashboards, alvorens te starten met de effectieve implementatie.
Voor elk businessproces faciliteerden we een visuele design sprint.
In deze sprint definieerden we samen met de juiste stakeholders persona’s en hun behoeften en bepaalden welke KPI’s van belang waren.

Op basis van die info en visuele data design principes ontwierpen we een blauwdruk van hoe het dashboard en de visuals er uit moesten zien. Daarna verwerkten we zeer snel de feedback op deze ontwerpen.
Niet alleen leidt deze aanpak tot een hogere business waarde, maar het bespaart de klant ook veel kosten.

Het betrekken van de gebruikers in het ontwerpproces resulteerde erin dat iedere gebruiker alleen de voor hem of haar relevante en actiegerichte data te zien krijgt.
Op elk moment weet de gebruiker zo wat hij of zij als volgende actie moet uitvoeren om te slagen in zijn doelen en opdrachten.
De behoeften vanuit de business worden zo vastgelegd en gedocumenteerd in het dashboard zelf.
Het resultaat: een reeks algemeen gebruikte Power BI-rapporten en dashboards voor verschillende use cases, zoals global sales, pricing en product data management.

Met de unieke datavis design sprint methode heeft Ordina ons succesvol geholpen bij het ontwerp en bouw van onze Power BI rapportage dashboards.

Aurelian Sin, IT Executive Director Tenneco