Havenbedrijf Rotterdam

Developers van Ordina dragen bij aan duurzame doelen Havenbedrijf Rotterdam

Om de klimaatimpact wereldwijd te veranderen moet ook de CO2 uitstoot in de scheepvaart omlaag. Havens kunnen daarin belangrijke stappen zetten. Door bijvoorbeeld een slimmere logistiek in de aan- en afvoer van containers. Havenbedrijf Rotterdam ontvangt jaarlijks maar liefst 30.000 schepen. Verkorting van het havenbezoek van ieder schip heeft daarom al een enorme impact op het milieu. Om deze ambitie te kunnen realiseren heeft een team developers van Ordina in samenwerking met de opdrachtgever een unieke duurzame oplossing bedacht op basis van nieuwe technologie: de PortXchange Synchronizer.

Deze manier van werken en het resultaat dat dit oplevert past bij duurzaam ondernemen dat een speerpunt is binnen Ordina. Maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid wordt immers steeds belangrijker bij onze klanten. Ordina draagt daar aan bij door versnelling te brengen in transformatieprocessen bij haar klanten.