Een mensgerichte digitale roadmap voor KBC Corporate banking

Samen met het team van KBC stelden we een digitale strategie op voor Corporate Banking. Digitalisering is een noodzakelijk onderdeel van het proces, maar zoals ze het stelden bij KBC: “De persoonlijke benadering van en de band die wij delen met onze klanten is van essentieel belang.”

Klantenervaring als topprioriteit

Bij KBC wordt de klantenervaring nog hoog in het vaandel gedragen. Ze investeren al jaren in slimme digitalisering en innovatie, in combinatie met een sterke strategie, aanpak en focus. KBC Corporate Banking, een onderdeel van de bank dat zich vooral toespitst op ondernemingen, springt nu mee op de trein. De doelstelling van dit project was een roadmap maken die zich toespitst op het inlossen van de behoeften en prioriteiten van de klant, door bepaalde processen en diensten te digitaliseren.

Een duidelijke roadmap uitstippelen voor de toekomst

Samen met het team van KBC stelden we een digitale strategie op voor Corporate Banking. Digitalisering is een noodzakelijk onderdeel van het proces, maar zoals ze het stelden bij KBC: “De persoonlijke benadering van en de band die wij delen met onze klanten is van essentieel belang.” Dit is een statement waar we het alleen maar mee eens kunnen zijn.

We hielden gedurende enkele maanden workshops met zakelijke klanten en werknemers van KBC, waarin we het volledige klantentraject van deze gebruikers in kaart brachten. Gebaseerd op ons onderzoek zetten we deze inzichten om in een robuuste digitale strategie, gebaseerd op de echte behoeften en verwachtingen van klanten en werknemers. Dit leidde tot een roadmap voor de komende jaren, in lijn met de visie en algemene strategie van KBC. Daarnaast voerde Ordina nog Fintech-marktonderzoek over corporate banking en over mogelijke samenwerkingsmodellen.


Clockwork hielp ons om onze digitale strategie voor KBC Corporate Banking te verfijnen tot een concrete roadmap en om ze samen met al onze stakeholders te valideren. De snelheid waarmee het team zich vertrouwd maakte met onze manier van werken, was indrukwekkend. Ze hechtten ook veel belang aan de waarde van de persoonlijke dimensie in onze digitale strategie. Dit droeg in grote mate bij aan het bevredigende resultaat waarmee we de komende maanden aan de slag kunnen gaan.”

Director KBC Corporate Banking Policy
Jo Vander Stuyft