Een nieuwe informatie architectuur en design voor Securex’ Lex4You platform

Vandaag is Securex aanwezig in verschillende Europese landen: België, Nederland, Frankrijk, Spanje en Luxemburg. Als Groep Securex, waaronder het sociaal secretariaat,  ondersteunen ze momenteel 57.144 bedrijven, 136.000 zelfstandigen en 5.600 partners op het vlak van veiligheid en gezondheid, HR-advies, verzekeringen en begeleiding van zelfstandigen.

Ze informeren hun klanten via het platform, Lex4You, over de laatste wijzigingen in de wetgeving. De huidige versie van het platform is niet meer hedendaags op het vlak van technologie en gebruiksvriendelijkheid, waardoor klanten op moeilijkheden stuiten bij het vinden van de voor hen relevante informatie. Hierdoor komen er nog steeds veel vragen bij de werknemers van Securex terecht. Daarnaast is het ontwerp van de user interface niet in lijn met de huisstijl & guidelines van Securex en niet beschikbaar op mobiele toestellen wat het gebruik van het platform op vandaag niet ten goede komt.

Om deze problemen aan te pakken had het platform zowel een nieuwe architectuur nodig die de gebruiker naar de gewenste informatie leidt, als een nieuwe, frissere look. Securex vroeg Ordina om ondersteuning bij de ontwikkeling van dit nieuwe concept voor Lex4You.

Wat wouden we bereiken met het project

De focus van het project lag op het in kaart brengen van de behoeften van de gebruikers bij het vinden van en navigeren door de beschikbare informatie. Op basis van die behoeften en vereisten stelden we een innovatief Lex4You-concept voor dat door de doelgroep wordt gevalideerd.

De aanpak van Ordina

Om dit doel te bereiken hebben we via verschillende methode, zoals interviews, vragenlijsten en een feedback poll, feedback van gebruikers verzameld. Gedurende een periode van twee weken hebben we verschillende Lex4You gebruikers en niet-gebruikers geïnterviewd, om meer te weten te komen over hun ervaring & verwachtingen rond het huidige Lex4You platform, meer specifiek om te weten te komen waar pijnpunten en opportuniteiten voor verbetering liggen.

Rekening houdend met de verschillende doelgroepen, hebben we alle gebruikersinput in kaart gebracht in customer journeys en persona’s, zodat deze richting kunnen geven aan het nieuwe Lex4You platform waarbij we meerwaarde leveren voor alle doelgroepen die er gebruik van maken.

Deze inzichten zijn vertaald naar een nieuwe informatiearchitectuur en concept voor Lex4You, getest en gevalideerd met gebruikers via een interactief prototype.

Tot slot onderzochten we ook met welk type aanbod Securex verder kan gaan dan de huidige scope van het platform. Het doel was om beter in te spelen op de behoeften van het huidige en toekomstige publiek van Lex4You.

Resultaat

Het resultaat van dit project is een gevalideerd concept en een nieuwe informatiearchitectuur, grondig gedocumenteerd voor verdere uitrol. Momenteel is de eerste versie van het nieuwe Lex4You-platform ontwikkeld en beschikbaar via de website van Securex.

Tijdens een intensief traject werden we door Ordina begeleid en geadviseerd bij in het kaart brengen van de behoeftes van onze gebruikers. Vervolgens vertaalde Ordina dit in nauw overleg met ons naar bruikbare prototypes. Het eindresultaat liet ons toe om de juiste keuzes te maken, o.a. op vlak van technologie, en op efficiënte wijze een innoverend project te realiseren.

– Frederik, Legal Content Specialist – Operations SSS

Benieuwd hoe u de impact van uw digitale kanalen kan optimaliseren door te focussen op de noden van uw gebruikers?
Contacteer ons.