EnergyVille

Energyville, platform voor het slim monitoren van energiesystemen dmv IoT

Hoe kunnen we het energieverbruik van hele industrieparken en woonwijken beter gaan beheren? Dat is een van de vragen waar Energyville zich over buigt in het kader van het Smarthor project. In een voorstudie werden Microsoft Azure cloud, Cortana Analytics and Azure Machine Learning onderzocht als een mogelijke basis voor een IoT platform.
Samen met Ordina data-scientists en IoT specialisten werd een IoT platform gebouwd en geïmplementeerd (gehost in Azure). Dit platform brengt de algoritmes van Energyville, en databronnen komende uit apparaten en sensoren samen met data van de energiemarkt. Het systeem kan bijgevolg apparaten en sensoren aansturen om het energieverbruik op een grote schaal te optimaliseren. Een mooi voorbeeld van hoe IoT relevante impact kan hebben. Het systeem is slim, het kan zelf leren uit de data dat het krijgt en op basis daarvan andere systemen aansturen.