mivb

MIVB

Global testing

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De MIVB kijkt ook naar de toekomst en gaat door met de voorbereiding van grootscheepse projecten, zoals de modernisering van de metro, het project Albert-Noord, de verlenging van het netwerk of de bouw van nieuwe stelplaatsen.
Om deze groei op te vangen wordt ingezet op technologie en efficiënte werkmethodes.
Informaticatoepassingen moeten op regelmatige basis verbeterd worden en beantwoorden aan de aanvragen van de verschillende diensten. Nieuwe ontwikkelingen met extra fucntionaliteiten en verhoogd gebruiksgemak vormen een constante.
Voor Ordina is MIVB een nieuwe klant waarmee we dadelijk een raamovereenkomst afsloten. Ordina’s testconsultants zorgen ervoor dat nieuwe software snel in gebruik kan genomen worden en dat ontwikkelteams flexibel kunnen omgaan met veranderende businesswensen.