ProRail

Ordina verantwoordelijk voor versnelling door ontwikkeling en beheer.

ProRail gebruikt Plandix voor vastlegging integrale gegevensuitwisselingsplanning van infraprojecten

Als spoorwegbeheerder is ProRail verantwoordelijk voor het onderhoud, vernieuwing, uitbreiding en de veiligheid van het Nederlandse spoorwegennet. ProRail maakt hiervoor gebruik van tal van applicaties, waaronder Plandix, een applicatie die door Ordina wordt ontwikkeld en beheerd in Mendix.

Volgens productowner Cliff Bos komt er bij het vervoer over het spoor veel meer kijken dan je bedenkt, wanneer je de trein in stapt. Cliff werkt voor RIGD-LOXIA, een samenwerking tussen Prorail (RIGD) en de ingenieursbureaus Movares en Arcadis (LOXIA). Ze zijn betrokken bij elke infrastructurele en IT-wijziging aan het spoor. RIGD-LOXIA doet het beheer en de engineering van de infraconfiguratiedata voor treinbeveiliging en treinbeheersing. Deze configuratiedata vormen ook de basis voor applicaties om de capaciteit op het spoor in de toekomst te plannen voor zowel het dagelijkse vervoer van reizigers als het onderhoud en goederenvervoer.

Plandix is de applicatie waarmee plancoördinatoren de uitwisseling van tekening-, configuratie- en datasets plannen en aansturen. Belangrijkste afnemers van Plandix-data binnen ProRail zijn capaciteitsmanagement en verkeersleiding. Plandix kent meer dan honderd actieve gebruikers verspreid over verschillende disciplines en bedrijven. Denk hierbij naast planners aan railsystemengineers, projectcoördinatoren, projectleiders, bouwmanagers, teamleiders en engineers.

High performance team Ordina

ProRail maakt sinds 2014 gebruik van de Plandix-applicatie. In opdracht van RIGD-LOXIA is een multidisciplinair High performance team (HPT) van Ordina sinds 2019 verantwoordelijk voor de continue optimalisatie, doorontwikkeling en het beheer van de applicatie. Dit HPT kent verschillende rollen, zoals een Mendix-consultant, een Mendix-architect, een scrum master, een tester en een BI-consultant, waarbij de teamleden meerdere rollen kunnen vervullen en complementair aan elkaar zijn. Daarnaast kan het team terugvallen op de kennis en expertise binnen Ordina en krijgt het team ondersteuning vanuit Ordina indien nodig.

Applicatie naar een hoger niveau

Het Ordina HPT werkt intensief samen met ProRail om de applicatie continu te verbeteren. Het team doet dat op basis van een roadmap met een beheer- en ontwikkelplan. Cliff Bos: “Met de komst van Ordina hebben we de applicatie echt naar een hoger niveau kunnen brengen. Het team heeft allereerst naar de kwaliteit van de applicatie gekeken en de focus gelegd op een aantal quick wins. Daarnaast is er een code-optimalisatie doorgevoerd, waardoor de performance van de applicatie aanzienlijk is toegenomen. Ook de ontwikkelsnelheid is omhoog gegaan en daarmee ook de voorspelbaarheid wanneer we iets kunnen opleveren. Zaken worden nu netjes op tijd opgeleverd en daardoor heeft de applicatie binnen de organisatie ook een beter imago gekregen. We boeken hele mooie resultaten. Dat zie je ook terug in de beoordeling van de applicatie. Iedere maand worden alle applicaties beoordeeld en krijgt elke applicatie een score tussen -2 en +2. Dan zie je dat Plandix de afgelopen maanden structureel een 1,4, 1,5 scoort. Dat is extreem hoog. Momenteel besteedt het team zo’n twintig procent aan beheer en tachtig procent aan ontwikkeling. Door flows logischer op te bouwen en dubbelingen eruit te halen verwachten we dat we in de toekomst minder tijd kwijt zijn aan beheer en nog meer tijd kunnen besteden aan ontwikkeling.”

Meedenken over transformatie vanuit businessperspectief

ProRail heeft Ordina inmiddels ook gevraagd om naar de architectuur van Plandix te kijken en een visie & strategie op te stellen hoe de applicatie in de toekomst het beste gebruikt kan worden en meer businesswaarde kan toevoegen. Wat moet er gebeuren op architectuur- en businessvlak? Hoe kan het team nog verder professionaliseren? Welke bronnen moeten wel worden aangesloten, welke juist niet? Volgens Monique de Wit, ICT Manager RIGD-LOXIA Ontwikkeling bij ProRail, is het waardevol dat Ordina als partner met haar kennis en expertise van Mendix meekijkt hoe de functionaliteit en efficiency van de applicatie vergroot kan worden om de business van dienst te zijn. “Als organisatie hebben we verschillende businessdoelen en zitten we tegelijkertijd middenin een digitale transformatie, waarbij data steeds belangrijker worden. Hoe past de planning van de projecten daarin? En wat kan Plandix daarin betekenen?” Monique de Wit verwacht dat Plandix een steeds belangrijkere rol gaat spelen door de digitale transformatie waarin ProRail overgaat van ‘tekening naar data’. “Hoe correcter en vollediger de ontwerpinformatie, hoe beter de gegevens van de infraprojecten uitgewisseld kunnen worden. Ordina beschikt over veel kennis van Mendix en weten die echt relevant te maken en in te zetten, om zo als businesspartner van meerwaarde voor onze organisatie te zijn.”

Samenwerking

Over de samenwerking met Ordina is Monique de Wit zeer te spreken: “Werken binnen of met RIGD-LOXIA betekent werken met verschillende partijen. Nauwe samenwerking staat hoog in het vaandel en dat heeft Ordina meteen goed ingezien. We begrijpen met elkaar in welke fase we zitten en welke stappen we moeten zetten om Plandix naar een volgende volwassenheidsfase te brengen. Ordina denkt mee over wat we als organisatie moeten doen om voorbereid te zijn op de toekomst, zodat we onze businessdoelstellingen kunnen halen. Er is een goede chemie en dat maakt de samenwerking bijzonder prettig. Er is een gezamenlijk belang waarbij de partijen elkaar ondersteunen en goed aanvullen en dat werpt zijn vruchten af.”

 


Naast Plandix kent RIGD-LOXIA ook het zogenaamde ketenregiedashboard. Dit dashboard wordt gevoed met data uit Plandix en geeft inzicht in de kwaliteit en doorloop van de diverse producten door de verschillende projectfases binnen de gehele infragegevensketen. Aan de hand van het ketenregiedashboard kan RIGD-LOXIA op het gebied van kwaliteit en doorloop tijdig bijsturen. Dit dashboard is binnen een door ProRail opgezette datawarehouse-omgeving opgenomen, zodat ook data van overige applicaties kan worden gebruikt.