Rabobank professionaliseert team om businesswaarde te vergroten

Ordina ondersteunt team met High performance team-aanpak.

De cluster Reporting van de Rabobank is verantwoordelijk voor de financiële en risicorapportages die door zowel externe als interne partijen worden afgenomen. Voor het samenstellen van deze rapportages maakt de unit Risk en Finance onder meer gebruik van een datawarehouse-applicatie waar alle financiële data samenkomen en overzichtelijk worden neergezet voor uiteenlopende rapportagedoeleinden.

High performance team

Om deze datawarehouse-applicatie robuuster te maken en het team dat zich daarmee bezighoudt verder te professionaliseren, schakelde de Rabobank de hulp in van Ordina vanwege haar grote ervaring met High performance teams (HPT’s). De HPT’s van Ordina zijn multidisciplinair samengestelde teams die een ideale mix bezitten aan expertises en persoonlijkheden en in cocreatie met de klant zo effectief en efficiënt mogelijk de doelen van klanten weten te realiseren. Een kenmerk van een HPT is de kortcyclische manier van werken om snel de vastgestelde doelen te realiseren en de continue focus op ontwikkeling en feedback.

Information factories

Volgens Robbert Windsant, delivery manager Reporting van de unit Risk en Finance, moet de bestaande datawarehouse-applicatie stabieler worden met meer voorspelbaarheid en ook beter te onderhouden. “De applicatie is belangrijk want hiermee kunnen we op structurele wijze data klaarzetten voor businesspartijen. Wij zijn verantwoordelijk voor het opzetten van verschillende information factories, dat is de laag tussen data en reporting. Tegelijkertijd willen we het team naar een hoger professioneel plan brengen, omdat er van de IT steeds meer gevraagd wordt. Een van de belangrijkste uitdagingen voor de Rabobank is het naar de cloud brengen van applicaties. Cloud is niet nieuw, maar wel in de snelheid waarmee we dit willen bereiken. Tegelijkertijd heb je te maken met oude applicaties die we moeten uitfaseren, de steeds strenger wordende eisen vanuit de toezichthouders, zoals AFM en de Nederlandse Bank, en ook het security-aspect krijgt steeds meer nadruk. Bij elkaar is dat een forse uitdaging.”

Team naar hoger peil

Om van het zogeheten Ocean-team een High performance team te maken, moest er wel een en ander gebeuren. Robbert: “We wilden het team verder professionaliseren en naar een hoger peil brengen qua team en tooling. Om dat voor elkaar te krijgen was een flinke uitdaging. We moesten op zoek naar de juiste combinatie van soft en hard skills. Een deel van het team hebben we vervangen door nieuwe mensen. En nu staat er een heel goed team dat gegroeid is qua volwassenheid en op het gebied van expertise elkaar uitstekend aanvult.”

Enorme stappen gezet

Over de geleverde oplossing en de samenwerking met Ordina is Robbert zeer te spreken. “We hebben in dit traject enorme stappen gezet met het Ocean-team. Dankzij coachingsessies, teambuilding-activiteiten en verbetervoorstellen is het team beter en stabieler geworden. Zonder Ordina was mij dit niet gelukt, samen maken we het verschil. We zijn er nog niet, maar de verbeteringen die we hebben doorgevoerd zijn heel goed geweest. Uiteindelijk wil je een zelfsturend team krijgen dat zonder begeleiding kan inspelen op resources die wel of geen fit zijn voor het team. We willen met het team zover komen dat processen een natuurlijke invulling krijgen en dat het team aligned is met de business en high performance is. Ordina heeft niet alleen geleverd wat we gevraagd hebben maar heeft ook kritisch meegedacht over de vervolgstappen en was de perfecte sparringpartner. Het heeft mij veel inspiratie en energie opgeleverd. Uiteraard is er ruimte om nog te accelereren, maar dat gaat zeker gebeuren. Uiteindelijk gaat het door de architectuur een geautomatiseerd proces worden waardoor we nog sneller kunnen opleveren”