securex

Securex, outsourcing .Net applicatieontwikkeling

Securex biedt bedrijven een waaier van adviezen over alles wat met werk te maken heeft. Met een uitgebreid dienstenpakket ondersteunen ze klanten, groot en klein, bij zowat alle aspecten van hun HR-beleid. Securex wil tegen 2019 het meest toegankelijke bedrijf van de sector zijn. Toegang tot digitale data staat hierbij centraal.
De HR-dienstverlener maakt een digitale transformatie door. In het digitale verhaal hebben medewerkers nood aan nieuwe, digitale vaardigheden. Dat zorgt voor veranderingen in de manier van werken én het is belangrijk dat de onderneming haar energie op de juiste zaken focust. Niet vechten tegen het oude maar het nieuwe voluit ondersteunen is het devies.

Securex maakt gebruik van twee tech stacks Java en Microsoft .Net voor de ontwikkeling van interne en externe softwaretoepassingen. Nieuwe en toekomstige applicaties zullen voortaan op een Java-platform gebouwd worden.
Deze strategische keuze én het het gebrek aan inhouse kennis van de bestaande Microsoft oplossingen maakten dat Ordina’s expertise werd ingeroepen.
Het Ordina’s outsourcingmodel garandeert de continuïteit van alle .Net toepassingen. Het beheer en verdere ontwikkelingen worden uitgevoerd door een team specialisten dat voor de komende 6 jaar instaat voor de kwaliteit van Securex Microsoft stack.