Vlaamse-Landmaatschappij

Vlaamse Landmaatschappij, automatiseringstraject rond voorkooprecht

Om de omslachtige procedures rond het Vlaamse voorkooprecht te stroomlijnen, ontwikkelde Ordina voor de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een beheerstoepassing en een e-loket in .NET. Die oplossingen laten VLM toe om de rol van spilfiguur tussen de notarissen en begunstigden van het voorkooprecht snel en efficiënt te spelen.

Het voorkooprecht – het recht om als eerste een perceel te kopen – verliep via een omslachtige procedure. Een tijdrovend proces, met bovendien een reëel risico op vergissingen. VLM startte een automatiseringstraject om de aanvragen te stroomlijnen.

In een eerste fase ontwikkelde Ordina voor VLM een beheerstoepassing in .NET. Die registreerde automatisch alle aanvragen van notarissen. De tweede stap was de bouw van een e-voorkooploket voor VLM-ambtenaren, notarissen en begunstigden. Dat loket haalt alle perceelinformatie bij AGIV, het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen. Zo kunnen ambtenaren en notarissen snel nagaan of een voorkooprecht geldt voor een onroerend goed.

Via het e-loket sturen de VLM-ambtenaren nu eenvoudig de aanvragen naar de begunstigden. Die laten op hun beurt weten of zij het voorkooprecht willen uitoefenen. Een snelle en betrouwbare automatiseringsoplossing, waarmee de Vlaamse overheid haar procedures rond dit voorkooprecht harmoniseert.