Productieplanning

Intelligente optimalisatie van  uw productiemiddelen en –processen

Elk productiebedrijf kampt met diverse uitdagingen om zijn concurrentievoordeel te behouden. Hoe efficiënt produceren in een toenemende competiteve markt waar marges en prijzen onder druk staan? Welk effect heeft globalisatie en consolidatie op uw onderneming? Bent u flexibel genoeg om in te spelen op veranderende business modellen en nieuwe regelgevingen?

De productieplanningoplossing van Ordina helpt u de bekende obstakels van winstgevendheid, zoals hoge voorraadniveaus, slechte leverprestaties, laag rendement en veel afval.aan te pakken.

Focus op 5 geïntegreerde pijlers

  • Demand planning of forecasting
  • Strategische planning : product mix optimalisatie, lange termijn capaciteits en materiaalplanning, supply chain design en supply chain scenario planning
  • Capaciteitsplanning : optimaal balanceren van capaciteit en vraag, order acceptatie (ATP/CTP), optimale voorraadplanning, onderhoudsplanning, campagneplanning
  • Detailed Scheduling : optimale en accurate volgorde planning van orders op resources, order combinaties
  • Execution Planning : snel en doordacht reageren (herplannen) op onvoorziene gebeurtenissen en last-minute wijzigingen

100%-fit aanpak

Tijdens de value-discovery fase analyseren we uw bestaande supply chain & productieprocessen en identificeren we de verbeterpunten.  Hieruit volgt een businesscase gekoppeld aan een projectvoorstel.
Tijdens de value-delivery voeren wij samen met u deze verbeteringen door, implementeren wij de best passende planningsoplossing, trainen en begeleiden we jullie mensen en zorgen we voor een feilloze roll-out.  Uiteindelijk kiest u uit onze verschillende value support mogelijkheden als garantie voor een feilloos werkende planningsoplossing.

Ordina’s productieplanningsoplossing – uw voordeel

  • Intelligente planning en optimalisatie op maat, en op het juiste detailniveau;
  • Transparantie: ieder betrokken partij beschikt over de juiste KPI gebaseerde informatie/rapportering;
  • Flexibele interactie (bv. met MES en ERP) om snel te kunnen inspelen op veranderde situaties en verstoringen;
  • ‘Multi-level’ planning door de integratie van verschillende planningspuzzels.

Met onze geïntegreerde productieplanningoplossing verlegt u uw focus van uitsluitend kosten besparen naar waardecreatie en het vergroten van uw concurrentievoordeel. U rust uw bedrijf uit met planningshulpmiddelen en -technieken voor het realiseren van de hoogst mogelijke doorvoercapaciteit bij de laagst mogelijke voorraad. U waarborgt hoge kwaliteit en leverprestaties, en dus een hoge klantentevredenheid.