Spatial insights

Ruimtelijk inzicht verkrijgen met GEO-ICT

Het verkeersnet in beeld brengen om beschadigingen aan het wegdek real-time zichtbaar te maken. Het vaststellen van de optimale route voor het bezorgen van pakketten voor een postbedrijf. Of op basis van modellen voorspellen hoe bij een dijkdoorbraak het water zich een weg zal banen en lager gelegen gebieden zal overstromen. Werken met GEO-ICT betekent dieper inzicht in uw omgeving.

Case: Netwerk Beheer Applicatie voor Rijkswaterstaatluchtfoto project omlegging A9 Badhoevedorp

Ordina heeft op het gebied van GEO-ICT in de loop der jaren veel ervaring opgebouwd bij uiteenlopende klanten in verschillende markten. Zo heeft Ordina een portaal ontwikkeld, de Netwerk Beheer Applicatie, waarmee Rijkswaterstaat beter in staat is om de kennis over het wegennet actueel, paraat en betrouwbaar te houden. Hiermee kunnen in de tijd de effecten van aanpassingen op het wegennetwerk op verkeersdrukte en leefomgeving beter inzichtelijk worden gemaakt.

Rijkswaterstaat beschikt nu altijd over de juiste actuele informatie over toekomstige projecten

Informatie met een ruimtelijke component

GEO-ICT gaat over het verzamelen, opslaan, optimaliseren, relateren en integreren van deze geo-informatie. Door informatie met een ruimtelijk component te koppelen aan een locatie en deze met digitale informatie te verrijken en te analyseren, krijgt deze informatie toegevoegde waarde op basis waarvan uw organisatie strategisch en tactisch beslissingen kan nemen. Dit gebeurt op dit moment nog te weinig en dat is een gemiste kans. Door ruimtelijke dimensie toe te voegen aan managementinformatie kunnen organisaties operationele kosten verminderen, schaarse resources slimmer inzetten en conversie verhogen.

Lees hier meer over het geo-ict Competence Center, door onze expert Jasper.

Onze aanpak

Onze aanpak ‘Spatial insights’ bestaat uit verschillende fasen waarin verschillende competenties als consulting, data science, user experience, engineering, platform en security samenkomen. Samen met Ordina bepaalt uw organisatie welke stappen u kunt doorlopen om te komen tot de benodigde functionaliteit. Het multidisciplinair team doorloopt vervolgens met uw organisatie de gekozen stappen.