jan-de-wilde

Een applicatie die écht werkt? Meet Ordina’s front-end expert

Jan De Wilde

Jan De Wilde is front-end developer en front-end practice manager bij Ordina. Niet zomaar een job maar een passie, begrijpen we na een gesprek met Jan. Hij praat honderduit over hoe hij ontwerpen verfijnt en omzet naar digitale pareltjes die exact de verwachtingen van de gebruiker inlossen of zelfs overtreffen.  Stiekem droomt hij van een eigen businessunit vol ‘krakken’ in front-end. “Maar eigenlijk moet iedereen die bij Ordina met applicaties bezig is, aan front-end denken.”

Een front-end developer zoals Jan buigt zich over dat deel van een applicatie of website waar de eindgebruikers mee in aanraking komen. Hij beslist hoe de site of applicatie is opgebouwd en eruitziet, hoe die zich gedraagt en hoe die functioneel wordt gebouwd (webapplicatie of hybride applicatie). “Concreet slaan wij de brug tussen de creatieve ontwerpers en de technische back-end developers”, legt Jan uit. “We vertalen het design technisch naar een applicatie die niet alleen mooi is maar ook vlot werkt en uitstekend toegankelijk is, op elk device.”

Hoe word je een front-end developer?

De front-end van een applicatie fascineert Jan al sinds de middelbare school. “Ik maakte er kennis met webtechnologie en dacht: ‘wow, dat is cool, daar kan ik direct zelf iets mee bouwen’. Later, tijdens mijn studies bachelor elektronica-ICT kwam ik erachter dat het iets meer investering vergt om de technologie volledig onder de knie te krijgen”, lacht hij. “Maar dat verhoogde mijn interesse alleen maar.” Jans diploma opende de deur naar een job als webdeveloper bij een web- en communicatiebedrijf. Vijf jaar lang bouwde hij er online-applicaties. “Geleidelijk aan kreeg ik meer verantwoordelijkheid en meer contact met de klanten. Zo begreep ik steeds beter wat een goede applicatie is. Dat is de basis om een goede front-end developer te worden.”

Ik ontdekte webtechnologie op de middelbare school en dacht: ‘wow, dat is cool, daar kan ik direct zelf iets mee bouwen’.

Clockwork: gebruiksvriendelijke digitale producten

Bij Ordina tilde Jan die expertise naar een hoger niveau. “Via een kennis leerde ik in 2013 Ordina kennen. Johan Steppe van de Clockwork-businessunit, die user experience (UX)-design aanbiedt, legde uit dat hij een team van front-end experts wou uitbouwen. Ik kreeg de kans om daar de lead in de nemen. Superinteressant, maar ook een beetje beangstigend”, geeft hij toe. “De front-ends van Ordina-applicaties zijn complexer dan wat ik daarvoor had gedaan. Ik zou met nieuwe technologieën en methodologieën moeten werken. En Johan wou mij aan boord als competence lead. Dat betekende dat ik mijn kennis zou moeten delen en collega’s zou coachen.”

Front-end development: de praktijk

Jan ging de uitdaging aan en is vandaag nog steeds front-end developer, weliswaar bij JWorks, de business unit binnen Ordina die focust op front-end en back-end (Java). Jan: “Meer en meer bedrijven evalueren hun applicaties en websites en willen dat ze buitengewoon gebruikersvriendelijk zijn. Clockwork helpt hen met onderzoek, advies en design. Wij zorgen voor het vervolg: we programmeren, testen en implementeren het front-endgedeelte van toepassingen.”

Daarnaast is Jan ook practice manager: hij coacht, geeft richting en tekent samen met zijn collega’s van JWorks de visie van het team uit. Jan: “Het is ontzettend belangrijk dat we in kaart brengen wat we doen en waar we naartoe willen. Om tot die inzichten te komen, zitten we frequent samen. We lijsten op welke aanvragen we krijgen en bespreken wat er leeft bij klanten. Zo kunnen we ons opleidingsaanbod aanscherpen, zodat we de juiste mensen opleiden en rekruteren, en ons aanbod aanpassen aan de noden van de markt.”

Een front-end developer vertaalt het design naar een applicatie die er niet alleen goed uit ziet maar ook vlot toegankelijk is en vlot werkt, op elk device.

Pattern library voor Liantis

Het project waar hij het meest trots op is? Voor Liantis bouwden Jan en zijn collega’s een ‘pattern library’: een bibliotheek van functionele UI-elementen. “In 2017 besliste Liantis om digitaal te gaan. Een van de deliverables was een applicatie voor de preventieadviseurs. Of liever twee applicaties: een voor interne en een voor externe adviseurs, maar wel volledig in dezelfde stijl”, legt Jan uit. Het interne IT-team boog zich over de ontwikkeling van de applicaties en rekende op onze expertise voor de front-end. In de plaats van elke applicatie apart aan te pakken, kregen we de kans om een volledige design system uit te werken met richtlijnen, interfaces, een stijlgids, componenten enz.”

Een eigen design system bouwen

“Het bouwen van een pattern library of een design system zoals dat van Liantis is heel intensief. Het is enkel rendabel voor bedrijven die veel applicaties runnen”, nuanceert Jan. “Maar voor Liantis was dit een slimme keuze. Als ze nu een nieuwe applicatie bouwen of een applicatie wil aanpassen, besparen ze ontzettend veel tijd. En iedere ontwikkelaar kan er meteen mee aan de slag. Dat betekent dat er veel meer flexibiliteit is bij het inzetten van developers.”

jworks

Ondertussen werkt Jan aan een eigen design system voor Ordina: “Het wordt een blauwdruk van hoe we werken: van technologie, architectuur, interfaces en de visuele laag tot de functionele kant. Het systeem zal dienen als leidraad voor interne projecten maar ook als blueprint om efficiënter en sneller te werken voor onze klanten.”

Iedereen wil front-enders

Vandaag leidt Jan een team van 26 front-end developers. Heel stiekem droomt hij van een dedicated businessunit waar de allerknapste front-end developers samenwerken aan killerapplicaties. “Er is vandaag nog veel ruimte voor optimalisatie. Toegankelijke en goed onderhoudbare web interfaces, een slimme architectuur, een systeem dat performant en veilig is: veel websites en applicaties laten nog steken vallen op die vlakken. Er is dus nog heel veel groeimarge voor ons team”, aldus Jan. “Al geef ik toe dat die front-endexpertise niet enkel bij ons team zou mogen zitten. Alle collega’s die bij development betrokken zijn, moeten rekening houden met zaken als gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid. Maar ondertussen ben ik wel op zoek naar extra experts om onze groep te versterken.”

Toegankelijke en goed onderhoudbare interfaces, een slimme architectuur, een systeem dat performant en veilig is: veel websites en applicaties laten nog steken vallen.

Opleiding en soft skills

Front-end ontwikkelaars zijn vandaag ontzettend gegeerd. Waarom zou een expert bij Ordina aan de slag gaan? En waarom zou een bedrijf de hulp van de Ordina-ploeg inroepen? “Ieder bedrijf zegt dat ze investeren in opleiding en coaching. Maar Ordina doet het echt. Dat zie je aan onze mensen. Onze technische kennis is ontzettend sterk. Daarnaast wordt ook aan onze soft skills gewerkt, want die zijn heel belangrijk. Echte IT-nerds vind je hier niet”, lacht Jan. “Front-endexperten moeten immers nauw samenwerken, zowel met de designers en de back-end developers als met klanten. Tegelijkertijd krijgen we veel autonomie om onze eigen roadmap uit te werken. De combinatie van al die skills maakt van ons een ontzettend sterke ploeg”, besluit Jan.

Ieder bedrijf zegt dat ze investeren in opleiding en coaching. Ordina doet het echt.


U wilt meer weten over onze expertise in front-end development? Neem contact op met Jan.