Geo-hackathon met als thema Digital Twin

GEO-ICT consultant Maryse Bücking over de Ordina Digital Twin Hackathon.

Onlangs vond bij Ordina de allereerste hackathon met een geografische component plaats. Het thema van de hackathon was de digital twin, waarbij de deelnemers de vraag kregen hoe je een digital twin kunt inzetten voor stedenbouwkundige vraagstukken die zich bij gemeenten afspelen waarbij je op wijkniveau naar oplossingen zoekt.

Het voordeel van een aanpak op wijkniveau is dat je gerichter en effectiever te kunt sturen op ontwikkelingen. De wijkgerichte aanpak hield in dat de deelnemers niet alleen de keuzes voor een interventie in een wijk moesten beschrijven en onderbouwen, maar ook duidelijk maken welke consequenties voor de gehele stad of gemeente zou hebben.

Een digital twin is in virtuele weergave van een fysiek object, proces, systeem of locatie. Het grote voordeel van deze digitale omgeving is dat je realtime kunt zien wat eventuele veranderingen en aanpassingen in de praktijk betekenen. Digitale twins gebruiken data, machine learning en het Internet of Things om bedrijven te helpen optimaliseren, innoveren en nieuwe services te bieden. Toepassingen van de digital twin vind je onder meer in de energiesector, logistiek, verkeer en infrastructuur en smart cities.

Invulling door de teams

De verschillende teams hadden allemaal hun eigen kwaliteiten en ideeën bij de invulling van het onderwerp.

Waar de eerste groep zich de uitdaging had gesteld om per gemeente te bepalen in welke wijken de grootste hulpvraag lag als het gaat om het verduurzamen van woningen, focuste een andere groep zich op de optimale locatie van een nieuw winkelcentrum om zo min mogelijk autokilometers te maken.

Een ander team wilde de wijken identificeren op basis van gepercipieerde veiligheid in de openbare ruimte. Ze hebben daartoe met lantaarnpalen gesimuleerd hoe verlicht een gebied was gedurende de nacht.

Eén van de teams had zelfs inzicht gegeven in een stukje architectuur van hun applicatie, waarbij ze trends in veiligheid signaleerden door het tonen van alarmeringsmeldingen, misdrijfmeldingen en CBS-veiligheidsdata om de mate van veiligheid in de openbare ruimte te duiden.

Het winnende team had een Angular-viewer gemaakt met een intuïtieve tijdschuif. Het doel: presenteren op welke manier veranderingen in beleid effect hebben op openbare meldingen. Daarbij was als voorbeeld een simpele casus gebruikt om trends door de jaren heen te signaleren en simuleren (hondenuitlaatplaatsen versus meldingen van hondenpoepoverlast). Er was goed nagedacht over de mogelijkheden van schaalbaarheid naar meerdere wijken, of naar andere gemeentelijke thema’s.

Uitkomsten van de dag

Het mooie van deze dag was dat de presentaties direct tot inspiratie leidde bij de andere deelnemers en het publiek. Is het bijvoorbeeld niet een idee om naar de optimale locatie te kijken voor een deelvervoerhub met elektrische voertuigen? Als je het hebt over een onverlicht park, wil je dat vanuit veiligheid misschien extra verlichten. Vanuit milieuoverwegingen wil je dat juist niet om de diversiteit van fauna zoveel mogelijk te stimuleren en hen gedurende de nacht met rust te laten. Is het dan niet handiger te bepalen waarom en wanneer men een verkorte route door het park neemt?

En daarmee hebben we gelijk een mooi voordeel van de Digital Twin te pakken. Het inspireren tot nieuwe vragen, het komen tot nieuwe inzichten, het bevestigen of mogelijk ontkrachten van gemaakte (beleids)keuzes.

Interesse

Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen of wil je meer informatie, neem dan contact op met Mustafa Akpolat, strategic data consultant. Je kunt hem mailen via mustafa.akpolat@ordina.nl of bellen op +31(0)615956255.