geomapping

GEO-ICT

Van een stip op de kaart naar meerwaarde voor uw organisatie

De mobiliteit in uw stad verbeteren, uw logistieke processen optimaliseren, uw klanten nog meer in de watten leggen of uw sales en marketing een boost geven? Geografische gegevens – geodata – helpen u! Want dankzij die data krijgt u een beter zicht op uw omgeving. Combineer dat (in-) zicht met inzichten uit andere bronnen of gebruik het als basis voor nieuwe toepassingen en u zet uw organisatie nog steviger op de kaart: u optimaliseert processen, neemt betere beslissingen en innoveert.

Geo is overal

Jaar na jaar worden wereldwijd alsmaar meer data gecapteerd. Bijna 80% van al die data heeft ook een geografische component: we weten hoe en waar de gegevens geregistreerd werden of welke locatie ze beschrijven. Die locatiegegevens, ook geodata genoemd, zijn opgeslagen in geografische informatiesystemen (GIS), die de data ook bewerken en analyseren. Geo-ICT bundelt geodata met bedrijfsspecifieke data … om tot innovatieve nieuwe toepassingen te komen, zowel voor overheden als voor bedrijven.

Bijna 80% van alle data die gecapteerd wordt, heeft ook een geografische component

Zoveel sectoren, zoveel voordelen

Financiën

Waar bevinden uw klanten zich? Waar maken mensen intensief gebruik van uw mobiele app? Op welke locatie opent – of sluit – u best een vestiging? Op basis van locatiegegevens verbetert u uw dienstverlening en tilt u sales en marketing naar een hoger niveau.

Industrie

Aan de hand van geodata houden nutsbedrijven bij waar hun voorzieningen of hun materiaal zich bevinden. Navigatie en locatiebepaling helpt ondernemingen om sneller en kostenefficiënter goederen en diensten te vervoeren. Door indoornavigatie wijst u bezoekers of werknemers vlotter de weg in uw gebouwen of versnelt u de pickingprocessen in magazijnen. Indoormapping helpt om materiaal – of zelfs medewerkers – te traceren.

Overheid

De optimale locatie bepalen voor een nieuwe wijk of windturbine? Gevaarlijke verkeerspunten in kaart brengen? Beter communiceren met uw burgers? De efficiëntie van de stadsdiensten zoals de groendienst of de huisvuilophaaldienst verhogen? Geo-data helpen lokale besturen en overheidsinstanties om doeltreffender te werken en een brug te slaan naar de burger.

Life sciences

Krappe budgetten? Toenemende regelgeving? Met Geo-ICT optimaliseert u logistieke en distributieprocessen, traceert – visualiseert en rapporteert – u de locatie van uw producten en drukt u magazijnkosten. En door inzichten in de locatie van uw klanten en gebruikers verbetert u sales en marketing.

3 redenen om Geo-ICT in te zetten

  1. Bespaar kosten: werk efficiënter door routenavigatie en indoor mapping, optimaliseer uw logistieke processen, traceer uw materiaal en medewerkers
  2. Verhoog de klantentevredenheid: personaliseer uw dienstverlening, maak het bezoekers gemakkelijk door hen de weg te wijzen
  3. Boost marketing en sales: gebruik locatiegebonden inzichten om klanten en gebruikers beter te targeten, nieuwe vestigingen beter in te plannen, enz.

Ordina brengt locaties tot leven

Het Geo-ICT-competence center van Ordina België bestaat uit echte experts in dit vakgebied. Zij ontwikkelen, implementeren, integreren en beheren Geo-ICT-oplossingen die een antwoord bieden op uw uitdaging.

Hoe we dat doen?

  • Inspiratie: samen zoeken we waar geo-ICT maximale waarde kan toevoegen
  • Smart prototyping: we bespreken welke technologie (ESRI, open source, …) best bij uw noden aansluit en bouwen een minimum viable product
  • Testing: samen onderzoeken of de toepassing technisch werkt én bedrijfseconomisch succesvol is
  • Solution: we bouwen het prototype uit tot een volwassen product
  • Integratie: de oplossing wordt onderdeel van uw processen
  • Optimaliseren: we zorgen voor onderhoud, updates en opvolging

De sterkte van Ordina? Alle experts onder een dak

De meerwaarde van ruimtelijke informatie is ontzettend breed en overlapt met heel wat andere expertisegebieden. De kans is groot dat uw toepassing gegevens integreert die door sensoren worden opgevangen (Internet of Things). Misschien is er Virtual/augmented reality-aspect, wilt u dat uw Geo-ICT-applicatie wordt geïntegreerd in uw bestaande IT-systemen of twijfelt u bij de implicaties van de toepassing op de privacy van uw klanten?

Ordina bundelt experts uit de meest uiteenlopende disciplines. Samen hebben we maar één doel voor ogen: een oplossing uitwerken die de noden van onze klanten perfect inlost. Daarnaast werkt het Geo-ICT-team van Ordina België nauw samen met de collega’s in Nederland, waar meer dan 50 experts boeiende applicaties uitwerken voor zowel overheden als bedrijven.