Het hybride werken is veel meer dan de juiste tools en een goede bureaustoel voor thuis

Het hybride werken is een blijvertje en dat hebben ze bij Microsoft Nederland goed in de gaten. Onlangs is er een heuse chief hybrid officer (CHO) aangesteld. De nieuwe functie is specifiek in het leven geroepen om de transformatie te stimuleren naar een hybride manier van werken. Bij de technologiereus zijn ze niet de enigen die na twee jaar corona het hybride werken omarmen. Wereldwijd zijn organisaties momenteel druk bezig om de nieuwe manier van werken vorm en inhoud te geven en oude gedragspatronen in werk en organisatiecultuur te doorbreken.

De vraag is echter of we al klaar zijn voor het hybride werken en duidelijk in kaart hebben wat dat voor organisaties gaat betekenen? Bedrijven die menen dat het hybride werken slechts een kwestie is van het gebruik van de juiste tools en een bureaustoel en een bureaulamp om thuis ook goed te kunnen werken, zitten op het verkeerde spoor. De manier waarop we naar werken kijken is na twee jaar corona namelijk fundamenteel veranderd.

Uit een onderzoek van McKinsey & Company blijkt bijvoorbeeld dat 52% van de werknemers de voorkeur geeft aan een flexibel werkmodel, waarbij ze de mogelijkheid hebben om op afstand en op kantoor te werken. Organisaties die vasthouden aan hun oude manier van werken, kunnen problemen krijgen om talent vast te houden en aan te trekken. En dat is, gezien de krappe arbeidsmarkt waar veel sectoren mee te maken hebben, iets om terdege rekening mee te houden.

Het hybride werken heeft onder meer gevolgen voor de inrichting van je kantoorruimte. Het kantoor wordt veel meer een sociale ontmoetingsplek, waarbij werknemers en teams op flexibele tijden naar kantoor komen, dus vraagt dat om een andere inrichting om het hybride werken te faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan minder individuele werkplekken en meer team- en samenwerkingsruimtes. Zo zijn ze bij Google een werkomgeving aan het creëren die is toegesneden op de hybride manier van werken. Het bedrijf bouwde voor mensen die geen vast bureau meer nodig hebben een prototype van een bureau dat zich aan de persoonlijke voorkeuren van een werknemer aanpast met een veeg van een ID-pasje. Het bureau past de hoogte van je de monitor en bureau aan, toont familiefoto’s op een display en past zelfs de temperatuur in de buurt aan. Ook bij Ordina zijn we druk bezig om onze panden aan te passen aan de nieuwe manier van werken.

Maar er is meer. Denk ook aan securityvraagstukken. Kunnen werknemers vanuit huis veilig inloggen op het bedrijfsnetwerk met behulp van multifactorauthenticatie. Is de capaciteit van je netwerk groot genoeg om het groot aantal thuisnetwerkers te kunnen bedienen? Welke diensten op het gebied van cloudopslag en videoconferencing mogen werknemers wel en niet gebruiken?

Deze nieuwe manier waarop we naar werken kijken, biedt organisaties ook kansen. Bedrijven die een gezonde bedrijfscultuur weten op te bouwen, waarin de mens centraal staat, hebben de kans om talent aan te trekken op een manier die in het verleden misschien niet mogelijk was. Daarbij is het wel zaak om het hybride werken als een integraal vraagstuk te benaderen en niet als iets dat puur en alleen een dingetje is voor HR, facilitair of IT. Alleen dan kun je als organisatie er de vruchten van plukken.