Ordina-Mark-Vandenwauver

Invloed van ketenpartners op cyberrisico’s flink onderschat

Mechelen, 15 juli 2021 – Vrijwel alle organisaties erkennen dat hun organisatie cyberrisico’s loopt door leveranciers en software. Slechts een op de vijf zien dit als een groot of zeer groot risico. Dit blijkt uit de jaarlijkse Ordina Digital Monitor, waarvoor 521 Belgische IT-besluitvormers zijn ondervraagd door onderzoeksbureau Markteffect. Een opvallend resultaat, geeft Corporate Information Security Officer Mark Vandenwauver aan.

Download Ordina Digital Monitor – Cybersecurity

Slechts een op de vijf IT-besluitvormers (19%) schat de risico’s op een hack of datalek door leveranciers en software als groot of zeer groot in. Mark Vandenwauver, Corporate Information Security Officer bij Ordina België: “Dat is een verontrustend laag percentage. Hacks en datalekken zijn helaas dagelijkse kost, zoals onze praktijk laat zien. Organisaties richten zich steeds vaker modulair in om op de wensen en behoeften van de markt in te spelen. Zij worden zo afhankelijker van allerlei softwareoplossingen van verschillende leveranciers, die integraal onderdeel zijn van de keten. Die ketens worden groter, complexer en daarmee ook kwetsbaarder. Door de onderlinge verbondenheid ontstaat het risico elkaar te besmetten bij een cybercrime-aanval. Organisaties moeten die risico’s niet onderschatten, want de gevolgen zijn groot. Zo laten recente voorbeelden, waaronder de Hafnium aanval op Microsoft Exchange, zien dat een zwakheid bij één leverancier grote problemen creëert bij vele organisaties in zowel de overheids- als privésector.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

Zes op de tien organisaties (61%) vinden dat cybersecurity de verantwoordelijkheid van de organisatie zelf is. Tegelijkertijd geeft bijna de helft van de IT-besluitvormers (49%) aan dat er in hun organisatie onvoldoende of geen actie ondernomen wordt om de cyberrisico’s door leveranciers en software tot een minimum te beperken. Vandenwauver vervolgt: “Ons dringende advies is om als organisatie integraal naar cybersecurity te kijken. Dus niet alleen naar de techniek, maar ook naar de processen en de mens. Daarbij mogen de betrokken externe partijen niet vergeten worden. Dat zijn er in bepaalde ketens al snel tientallen tot honderden. Verantwoordelijkheden zijn dan vaak niet meer helder en de regie is moeilijk te houden. We zien hier een belangrijke rol voor de overheid. Niet alleen voor strengere wet- en regelgeving, maar ook om bewustwording te creëren en een helpende hand te bieden aan organisaties. We zijn dan ook erg blij met het initiatief van de Federale Overheid om de komende jaren miljarden euro’s in cybersecurity te investeren.”

Dat de overheid een rol in cybersecurity en informatiebeveiliging moet spelen, beaamt ook 93% van de IT-besluitvormers. Bijna de helft (45%) geeft aan dat de rol van de overheid op dit moment te klein is, 68% vindt de groeiende rol van de overheid op het gebied van wet- en regelgeving vanuit de Europese Unie een positieve ontwikkeling.

De waardeketen centraal

Een meerderheid van de IT-besluitvormers (55%) verwacht dat het budget voor cybersecurity de komende jaren gelijk zal blijven in hun organisatie. Slechts vier op de tien geven aan dat hier meer budget voor vrijgemaakt gaat worden. Vandenwauver: “Om te zorgen dat cybersecurity echt waarde oplevert, moet je deze in de value chain inbouwen. Op alle onderdelen in je waardeketen zitten activiteiten die nu aan een digitale transitie onderhevig zijn. Op basis van deze nieuwe digitale modellen moet je gaan kijken waar de waarde potentieel vermindert als je onvoldoende cybersecurity toepast.” Vandenwauver vervolgt: “Verbazingwekkend weinig organisaties weten echt goed hoe hun waardecreatieproces eruit ziet. Zorg dat je je waardeketen goed op papier hebt. Vervolgens identificeer je risico’s, selecteer je maatregelen en pas je deze effectief toe. Dit is een totaal andere benadering dan we gewend zijn. Hierin moet je investeren als organisatie.”

Meer focus op awareness, kennis en training

Ondanks dat IT-besluitvormers aangeven dat er onvoldoende wordt geïnvesteerd in cybersecurity en er onvoldoende actie wordt ondernomen om de risico’s te beperken, geeft 70% aan goed voorbereid te zijn op een hack of datalek. Bij iets meer dan de helft van de organisaties zijn draaiboeken aanwezig. Vandenwauver: “Het is goed om te zien dat organisaties voorbereid zijn op een hack. Toch zien we dat als een organisatie daadwerkelijk gehackt wordt, het hek van de dam is en lang niet iedereen weet wat hij moet doen. Dit komt ook omdat de aanwezige draaiboeken vaak niet gecheckt of geoefend worden. Meer focus op awareness en het verhogen van het kennisniveau om ook het gedrag van mensen te veranderen, is erg belangrijk om de organisatie wendbaarder en weerbaarder te maken. Door bijvoorbeeld regelmatig te trainen op mogelijke hacks, waarbij de rollen en verantwoordelijkheden op de proef gesteld worden. Het liefst dus samen met de ketenpartners.”

Download persbericht

Meer informatie of vragen?

Mark Vandenwauver
Mark Vandenwauver
Business unit manager
Klik om direct telefonisch contact op te nemen: +32 470 24 85 81 Stuur een e-mail