kernwaarden

Kernwaarden

Ordina’s kernwaarden

Onze kernwaarden sluiten nauw aan op de strategie. Kernwaarden zijn belangrijk voor de identiteit van onze organisatie. Het zijn onze essentiële waarden en ze vormen de pijlers van onze bedrijfscultuur.
Ze geven richting aan alles wat we doen. Wat vinden we belangrijk, waar staan we voor en wat maakt Ordina bijzonder?

Dit zijn onze drie kernwaarden:

ordina-kernwaarden