Klaar voor de cloud (2): vergeet je mensen niet

Zoveel mogelijkheden, zoveel zaken waar je rekening mee moet houden, zoveel impact op je IT-landschap: de overstap naar cloudcomputing én het beheer ervan zijn ingrijpend. Niet enkel op technisch maar ook op menselijk vlak. In blog 2 van onze ‘Klaar voor cloud’-blogreeks: zo stoom je je organisatie  klaar voor cloud – met een Cloud Center of Excellence als einddoel.

Kort nog even onze eerste blog samenvatten: cloudcomputing kan een pak voordelen opleveren. Van kosten besparen, wendbaarder worden en sneller innoveren tot makkelijker de duurzaamheidsdoelstellingen van je organisatie halen. De grote voorwaarde: pak de overstap en je cloudbeheer slim aan. Die slimme aanpak gaat veel verder dan de juiste services en architectuur kiezen, want cloudoplossingen vergen een andere mindset van heel je organisatie.

Een radicaal nieuwe manier van werken intern …

Het IT-team in grotere bedrijven werkt traditioneel in silo’s, elk met zijn eigen verantwoordelijkheden: van support en maintenance tot development. Naarmate de digitale transformatie accelereert, verhoogt ook de druk op de schouders van elke ploeg. De business wil alsmaar meer en alsmaar sneller nieuwe applicaties en IT kan die vraag moeilijk bijbenen.

Cloudoplossingen bieden een uitweg. Ondernemingen krijgen vlotter toegang tot nieuwe technologie en kunnen up- en downscalen om in te spelen op vragen of ontwikkelingen. De business juicht die veranderingen toe, maar in je IT-team rommelt het wat. Agile en scrum zijn ze ondertussen misschien gewoon, maar een cloudlandschap goed beheren, vergt nieuwe expertise en nauwere samenwerking tussen IT’ers onderling en tusssen IT en business. En is de cloud wel veilig, blijven je security-experten zich afvragen. Kortom: je vertrouwde organisatiemodel staat op zijn kop.

Cloudoplossingen zetten het vertrouwde organisatiemodel op zijn kop. De business jubelt maar in je IT-team rommelt het misschien wat.

… en extern, met softwareleveranciers, partners én providers

Trouwens, ook de samenwerking met leveranciers verandert. Jarenlange partnerships met hard- en softwarepartners worden ingeruild voor infrastructure as a service (IaaS), platform as a service (Paas) en software as a service (SaaS). De applicaties die partners aanleveren of beheren, bewaar je niet meer in je datacenter maar in cloud landing zones, waar je leveranciers alles zelf kunnen beheren.

Klinkt eenvoudig. Maar om het goed te doen, is een nieuwe manier van samenwerking nodig. Je moet afspraken maken en nadenken over policies, autorisaties, monitoring en kostenbeheer. Net zoals in je samenwerking met je cloudproviders, trouwens. Want elke keer je een cloudapplicatie inschakelt of opschaalt, heeft dat impact op je IT-budget.

Naar een enterprise operating model

Cloud vereist dus een nieuw soort kennis en een nieuwe manier van werken – een nieuwe cultuur misschien zelfs. En nog maar weinig bestaande IT-organisaties zijn er vertrouwd mee. Wil je met cloud aan de slag, dan dringt een makeover van je hele organisatie zich op. Je hebt een enterprise operating model nodig waar de hele onderneming bij is betrokken. Multidisciplinair, samenwerking en agile zijn de sleutelwoorden: een enterprise operating model brengt controle en initiatief perfect in balans.

Gezocht: cloudkennis en -interesse

Hoe je dat opbouwt? Begin met  duidelijk op te lijsten welke systemen, applicaties en data je in eerste instantie in de cloud wil zetten en welke cloudservices je wil gebruiken. Ga dan na welke skills je al in huis hebt (wie heeft er de nodige technische bagage, wie is vertrouwd met de DevOps-manier van werken) en wie er interesse heeft in cloudcomputing. Zij worden je coreteam, waar je stap voor stap nieuwe mensen aan toevoegt. Ontbreekt de kennis over bepaalde domeinen, stippel dan een opleidingstraject uit.

Wil je met cloud aan de slag, dan dringt een makeover van je hele organisatie zich op.

Je einddoel: Cloud Center of Excellence

De allerbeste manier om je cloudtransformatie te ondersteunen, is een Cloud Center of Excellence (CCoE) inrichten: een groep van medewerkers (uit je IT- en/of businessteams) die zich verdiepen in de cloud. Zij worden het centrale aanspreekpunt bij elke beslissing rond cloud: de keuze van provider, oplossing of service, de acceptatie van cloudtoepassingen, het standaardiseren van cloudimplementaties (upgrades enz.). Ze waken ook over de continue beschikbaarheid en de security van het cloudplatform, optimaliseren de inzet van resources en verzekeren governance. Zo zorgen ze ervoor dat cloudimplementaties (kosten-)efficiënt verlopen en dat je hele organisatie een cloud-mindset krijgt.

Lees (binnenkort) hoe Koninklijke Bibliotheek Nederland aan een cloud-mindset werkt.

Change management

Overdonderend? Uiteraard moet je de hele oefening hierboven niet alleen doen. Wist je dat we bij Ordina niet enkel cloudexperten hebben maar dat onze mensen ook uitstekende change managers zijn? Wij helpen je een cloudteam samen te stellen en opleidingstrajecten uit te werken en zorgen voor awareness, sensibilisering en communicatie. Onze experten stroppen ook met plezier hun mouwen op om de overstap zelf uit te voeren, terwijl we jullie team introduceren in de geheimen van cloud. Zodat je langzaam maar zeker op eigen benen staat.

Trouwens, er is ook ons cloud adoptation framework, boordevol best practices, dat je stap voor stap begeleidt richting cloud. Je leest er alles over in onze volgende blog.


Over deze blogreeks: wat je mag verwachten

Nieuw in de wereld van cloud of al wat ervaring? Sowieso is cloud complex – toch als je echt voordeel wil halen. Daarom onze ‘klaar voor cloud’-blogreeks, boordevol best practices. Je ontdekt: