markt-publicsector

Overheid

IT voor interactie tussen overheid, burger en bedrijfsleven.

Overheid en Ordina

Overheidsinstellingen staan voor complexe uitdagingen. Van het terugdringen van de CO2-uitstoot, het betaalbaar houden van zorg en de bescherming tegen cybercrime tot de creatie van digitale service rond zaken als btw-aangiftes en vergunningsaanvragen. De grote vraag: hoe kunnen we met IT deze maatschappelijke uitdagingen het hoofd bieden én digitale ambities realiseren op landelijk, provinciaal en lokaal niveau?

Vanwege de decentralisaties en noodzaak tot meer efficiëntie zijn digitale verbindingen tussen overheid, burger en bedrijfsleven doorslaggevend voor de toekomstige leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in onze samenleving. Als IT-bedrijf zien wij het hierbij als onze missie om de mens centraal te stellen bij elke ‘digitale stap’ die we zetten.

Digitale dienstverlening

Het is belangrijk dat burgers en bedrijven veilig en makkelijk online zaken kunnen doen met de overheid. Informatie moet online beschikbaar zijn. En uitwisseling van gegevens goed beveiligd. Want vanuit onderling vertrouwen kunnen we doorgroeien naar een nog intensiever digitaal samenspel. Met apps en portals waarin de dialoog nog beter kan worden gevoerd en waarmee overheden hun doelgroepen persoonlijk bedienen.

Voortbouwen op infrastructuur

Het toewerken naar een digitaal samenspel betekent overigens niet dat de huidige IT-inrichting van overheidsinstellingen volledig moet worden omgegooid. Ons advies: vertrouw op de huidige veilige en solide infrastructuur die onder meer het betalingsverkeer en onze nutsvoorzieningen laten functioneren, en voeg daar nieuwe systemen aan toe. Zo kunt u als overheidsinstelling de digitale service naar burgers en bedrijven veilig en stapsgewijs vernieuwen.

Digitaliseren in twee kloksnelheden

Aangezien onze maatschappij uit verschillende generaties bestaat en niet iedereen even goed kan meekomen in de digitale wereld, vraagt het digitaliseren van overheidsinstellingen volgens ons wel om twee kloksnelheden: digitaliseren waar kan en menselijk contact behouden waar nodig. Uiteindelijk gaat het er niet om wat er mogelijk is met nieuwe technologieën, maar hoe we daar als samenleving maximaal van kunnen profiteren.

Ordina: uw strategisch IT-partner

Ordina ondersteunt overheidsinstellingen met het realiseren van digitale ambities op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Vanuit multidisciplinaire High performance teams die in korte tijd tot de relevante vernieuwingen komen. Of het nu gaat om de ontwikkeling en het beheer van apps, de realisatie van digitale werkplekken, veilige datastromen, privacy & security of andere IT-zaken die burgers, bedrijven en overheidsinstellingen met elkaar verbinden.

Bekijk onze diensten