Meer van beter

Opinie

Jaren aan een stuk begeven we ons dagelijks massaal als zotten naar ons werk, in de file of met het openbaar vervoer, verliezen we kostbare tijd, raken we gestresseerd en berokkenen we schade aan het milieu. It doesn’t make sense, en toch blijven in datzelfde gedrag hangen. Want … ’t is nu eenmaal zo, niets aan te doen. En ’s avonds zijn we pompaf en ontbreekt vaak de energie voor gezonde, sportieve en/of sociale activiteiten. Sorry, I’m guilty too …

Als er dan toch iets is waaraan de Corona crisis positief bijdraagt, alhoewel we er niet echt op voorbereid waren, is dat thuiswerk wel kan schalen en dat mensen ook via digitale kanalen nauw en intensief kunnen samenwerken. Het lijkt zelfs alsof we allemaal harder aan de slag zijn dan vroeger. En, we horen dikwijls dingen als “ah, grappig, nu is iedereen ineens wél altijd op tijd voor onze meetings”. Je ziet ook enorm veel creativiteit. Workshops zijn bijvoorbeeld typisch allesbehalve evident om remote te organiseren, toch slagen we hier nu min of meer in.

Voor mensen met kids is het nu natuurlijk niet zo evident om opvang, opvoeding en werk te combineren. Aan de andere kant zien we onze kinderen vaker en is het ook een kans om meer te bonden. Dit geldt trouwens voor het hele gezin.

Denk Corona weg en dit zou een wereld zijn met minder fileleed, meer aandacht voor het milieu, kwalitatief werk en een vrije tijd die begint wanneer je de laptop dichtslaat.

Het zou absoluut echt een gemiste kans zijn, zelfs oerdom zijn, als mensen en bedrijven hier niet actief mee aan de slag gaan. Laten we, na deze crisis, niet enkel terug voor meer gaan, laten we ook vooral voor beter gaan. En, laten we vooral nu al concrete plannen smeden.

Remote by design

Stel dat we voor al onze professionele activiteiten, streven naar ‘Remote by Design’ en dat we, daar waar mogelijk natuurlijk, ‘altijd de dingen van op afstand doen’, zonder in te boeten op kwalitatieve communicatie en goede relaties. Hoe doe je dat dan? Simpel, alle tools zijn er, dus gewoon door het collectief te willen. De omschakeling naar thuiswerk, die veel bedrijven allerijl hebben moeten maken, zou dan ook minder tot geen hassle met zich meebrengen.

Meer werken

Als we écht zouden gaan voor ‘Remote by Design’ kunnen we wellicht meer en effectiever werken, met minder stress. Misschien moeten we bijvoorbeeld zelfs gewoon opperen om remote bijvoorbeeld 8,5 uur per dag te spenderen i.p.v. de gangbare 8 uur, voor hetzelfde geld. Why not, uiteindelijk ben je wellicht minder tijd kwijt. I would do it.

Remote assistance

Ja, maar soms zijn er toch ter plaatse dringende interventies nodig die specifieke of schaarse expertise vereisen? Absoluut, maar dit los je niet per se op met fysieke aanwezigheid. Digitale platformen, wearables, robots, etc. maken remote assistance/handling perfect mogelijk. Staar u dus niet blind op fysieke vertegenwoordiging maar maak interventies schaalbaar en verminder ‘fysieke bottlenecks’.

Minder reizen

“Ik moet morgen op business trip”. Echt, alweer? Dan moet u écht wel belangrijk zijn.

Waarom zoveel reizen als het vaak absoluut niet nodig is? Er zijn bedrijven waar het normaal is om tien mensen van over heel de wereld naar één centrale locatie te vliegen voor een meeting van twee uur. De helft van de mensen wellicht irrelevant en/of onproductief want “moe van de verre reis”. Het is weggegooid geld en zorgt voor onnodige impact op het milieu. Het is zaak de juiste tools en mindset te integreren in onze organisaties en dit soort onzin niet meer (van elkaar) te accepteren.

(W)e-commerce

Kleine lokale ondernemers krijgen harde klappen. Heel spijtig, want het zijn veelal zij die zorgen voor kwalitatieve, eerlijke en/of gezonde producten op de markt. Unizo riep al op om nu en in de toekomst vooral eerst aan hen te denken en lokaal te kopen. Deze centen komen hoe dan ook terug terecht in onze economie. Digitale platformen en een progressief beleid moeten hen ondersteunen om op een betaalbare manier meer klanten op een aantrekkelijke manier te bereiken en te bedienen. Denk hier ook aan aanvullende diensten zoals home delivery by bike, etc. Op die manier zit er voor iedereen iets in. Gezonde, toffe en betaalbare producten, thuis geleverd. Schalen die handel, we-commerce!

Slimmere modellen ondersteunen bedrijfsvoering

Het is niet simpel om als organisatie vandaag de dag wendbaar te blijven. We acteren veelal in een complexe en globale context en moeten voldoen aan toenemende verwachtingen en eisen van klanten zoals same day delivery etc. De modellen die we nu gebruiken om onze bedrijfsvoering te sturen zijn te statisch. Er zijn te veel externe factoren, waar we nu te weinig rekening mee houden, die impact hebben onze organisaties. Uitspraken van onze ‘good old friend Donald Trump’, verkeersinformatie, gang van zaken bij business partners, real-time data uit eigen productie, marketingacties van concurrenten, … om nog maar van pandemieën te zwijgen.

Er zit enorm veel waarde in de integratie van al deze informatie. Slimme zelflerende modellen brengen nieuwe inzichten die geïncorporeerd kunnen worden in onze beslissingsprocessen. Dit zal enerzijds helpen om beter om te gaan met veranderende factoren waarop we vaak zelf weinig tot geen invloed op kunnen uitoefenen maar anderzijds ook om duurzamer te ondernemen. Het klinkt wellicht afgezaagd maar data is hier de sleutel. En bij deze weeral wat buzz: een sterke API strategy, DataOps, betere rapportering en Artificiële Intelligentie, en alles wat onder deze noemer valt zijn hierbij relevant.

Cybercrime

Digitalisering en zich meer openstellen brengen risico’s met zich mee. Cynisch, tijdens de Corona-crisis zijn mensen en organisaties meer dan ooit het slachtoffer van cybercrime. Vooral kleine en middelgrote ondernemingen zijn zeer kwetsbaar. Ze zijn zich vaak niet bewust van de risico’s, zijn onvoldoende verzekerd en hebben onvoldoende preventieve maatregelen getroffen. Deze bedrijven staan door Corona al onder grote druk. De impact van cybercriminaliteit zou nu wel eens fataal kunnen zijn. Wie kan hen helpen? De overheid? Misschien is er wel rol weggelegd voor banken of sociale secretariaten om de meer kwetsbare organisaties hierin te ondersteunen en hieraan het hoofd te bieden. Als ik me niet vergis zijn net die organisaties toch op zoek naar aanvullende dienstverlening en nieuwe businessmodellen. Zou dus wel eens een win-win kunnen zijn.