Humanisering van ICT

Door de opkomst van nieuwe technologieën verwacht Ordina een belangrijke verschuiving van ICT richting de gebruiker. Waar in het verleden de gebruiker zich veelal moest schikken naar de mogelijkheden van de technologie, breekt nu een tijdperk aan waarin de nieuwe technologie zich aanpast aan de wensen van mensen. Wij noemen deze trend de ‘humanisering van ICT’.
Apparaten, toepassingen en apps worden slimmer, persoonlijker, intuïtiever en meer anticiperend van aard en steeds meer verweven met ons dagelijks bestaan.
De effecten van de digitalisering van onze samenleving worden steeds zichtbaarder en dringen door in ons zakelijk én privéleven. De manier van werken en de wijze waarop we met elkaar communiceren is veranderd. Het is onze overtuiging dat ICT een doorslaggevende rol zal spelen bij het oplossen van een aantal grote maatschappelijke vraagstukken waarmee we nu worstelen. ICT kan ons bijvoorbeeld helpen bij een efficiëntere overheid, betaalbare zorg, veilige transacties en een schoon milieu.

Als ICT die doorslaggevende rol wil spelen, moeten mensen kunnen vertrouwen op goedwerkende en duurzame oplossingen. Ordina zet zich hier dagelijks voor in, omdat wij vinden dat ICT vóór mensen moet werken.

Humanisering van ICT

een locale specialist, dicht bij de klant

Ordina streeft naar duurzame, resultaatgerichte relaties met klanten én medewerkers, zodat de kennis en ervaring van onze medewerkers voor langere tijd beschikbaar is voor onze klanten.
Grote vraagstukken worden vaak door middel van innovatie opgelost. Ordina gelooft dat innovatie mogelijk wordt als we tot de essentie van het probleem doordringen. Daarvoor is kennis nodig, van de klant, de markt en de ICT-mogelijkheden, maar nog belangrijker is het vermogen om die kennis toe te passen in de context van de klant. Als Benelux-bedrijf hebben wij het voordeel dat we de klant, de markt en de geldende regelgeving kennen, waardoor we de klant relevante oplossingen kunnen aanbieden.

Thema_Security_WerkendSecurity

End-to-end dienstverlening

Ordina wil duurzame groei realiseren bij klanten met hoogwaardige oplossingen en diensten. Hiervoor hebben we de kennis, systemen én mensen in huis om ICT-vraagstukken van begin tot het eind te begeleiden en op te lossen. Alle benodigde competenties voor het hele traject zijn bij ons aanwezig. Dat begint bij de initiële vraag tot en met de implementatie. We kunnen onze klanten ondersteuning bieden op het gebied van requirements, architectuur, projectmanagement, development, testen, integratie, implementatie en deployment. We ondersteunen de klant op strategisch, tactisch en operationeel niveau met de focus op co-creatie en kennisoverdracht.

De businessoplossingen en diensten van Ordina Belux hebben voornamelijk betrekking op de manier waarop bedrijven en organisaties hun primaire processen opzetten, hun organisatie controleren, de kwaliteit en efficiëntie verbeteren en streven naar voortdurende verbetering. Specifieke businessoplossingen versterken het aanbod in de segmenten.

Clockwork

Clockwork is het digital engagement bureau van Ordina. Het helpt bedrijven bij de digitale transformatie naar een klant- en medewerkergerichte organisatie. Clockwork consultants volgen maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en luisteren naar klanten. Die kennis combineren ze met het innovatieve potentieel van ICT. Dat vertaalt zich in originele concepten voor dienstverlening aan klanten en medewerkers, de herinrichting van het ICT-landschap of de optimalisatie van de informatiestromen. Clockwork creëert digitale producten en diensten die het leven van mensen makkelijker en aangenamer maken.

Clockwork, digital engagement bureau

Customer Care

Customer Care of het ontzorgen van klanten zodat ze kunnen focussen op hun core business is ons stokpaardje. Kwaliteit, continuïteit, innovatie en kostenbesparing zijn basisvoorwaarden. Ordina stelt dedicated, multidiciplinaire teams voor per klant. Iedere medewerker in het team heeft, behalve diepgaande kennis van de technologie, ook kennis van de organisatie, de bedrijfsprocessen en het applicatieportfolio.
Snel schakelen, slagkracht en resultaat voor de business van de klant is het leidmotief.

over Ordina

Ordina is de grootste, onafhankelijke ICT-dienstverlener in de Benelux met ruim 2.900 medewerkers. Wij bedenken, bouwen en beheren ICT-toepassingen bij de overheid, in de financiële dienstverlening, de industrie en de zorg. Wij streven naar ICT die mensen écht verder helpt. ICT die er toe doet en die tot stand is gekomen zonder verspilling van middelen. Dat doen wij door samen met onze klanten duurzaam te innoveren. Als bedenkers, bouwers en beheerders van een betere digitale wereld hebben wij de expertise om bedrijfsprocessen en ICT duurzaam te verbeteren. Onze kracht is dat wij strategie en beleid kunnen vertalen naar de bedrijfsprocessen van onze klant door onze kennis van zijn organisatie, zijn markten en de lokale wet- en regelgeving. Technologie is een belangrijke aanjager van verandering in ons leven. Innovaties volgen elkaar snel op en zijn van grote invloed op ons werk en onze leefomgeving. Ordina volgt de nieuwste technologische ontwikkelingen dan ook op de voet. We maken deze relevant in de context van de klant door innovatieve business- en IT-toepassingen voor de klant te creëren die waarde toevoegen en tastbare resultaten geven.Het hoofdkantoor van Ordina is gevestigd in Nieuwegein (Nederland). Daarnaast hebben we diverse regiokantoren in de Belux (Mechelen, Hasselt en Windhof (L)). De onderneming is opgericht in 1973. Het aandeel is sinds 1987 genoteerd aan NYSE Euronext Amsterdam en maakt deel uit van de Smallcap Index (AScX). In 2015 behaalde Ordina een omzet van EUR 348 miljoen.