ORDINA BLOGT

De duivelsdriehoek

Het spanningsveld waarin een project manager zich beweegt

  • Stephan Theunissen
  • 3 december 2013

Ken je die vragen van ooms en tantes op familiefeesten:  ‘En wat doe jij voor beroep ?’.   Als je dan zegt ‘project manager’, dan mag je het gaan uitleggen……

Tijdens mijn studentenjaren in Antwerpen, schreef één van mijn medestudenten een thesis over Project Management. Project Management was toen nog een vaag begrip voor mij. Ik hield me liever bezig met kwantitatief bedrijfsbeheer en de functionele analyse methode volgens ene Michael A. Jackson.
Toen leek project management mij een weinig wetenschappelijke discipline, iets voor snelle jongens met een vlotte babbel, zoals Templeton "Faceman" Peck van the A-team.

Vandaag weet iedere manager dat een project een tijdelijk fenomeen is binnen een organisatie met een duidelijk begin en einde. Verder staat een project voor verandering die wordt beschreven in de ‘scope’.  En last but not least, elk project kost geld. Hiermee hebben we alle elementen van de projectdriehoek, of ook wel duivelsdriehoek, benoemd!

100

Als de scope van het project toeneemt, terwijl er niet meer tijd beschikbaar is, dan zijn er meer resources nodig om de klus te klaren (lees meer kosten). Je krijgt hetzelfde effect als je dezelfde hoeveelheid werk moet leveren in minder tijd. (De aandachtige lezer zal bedenken dat kwaliteit ook een dimensie is, maar die laten we voor de eenvoud even buiten beschouwing).

Het is precies het spanningsveld tussen scope, kost en tijd waarin een project manager zich beweegt. Een spanningsveld dat staat voor de middelen die aan de project manager worden toevertrouwd om het projectdoel te bereiken. Dit doel zal op zijn beurt een meerwaarde geven aan de organisatie. Die meerwaarde t.o.v. de toevertrouwde middelen is het bestaansrecht van het project ofwel de ’business case’.

 
Nu wordt ook duidelijk waarom 80% van een project uit communicatie bestaat. Binnen ieder project zijn er immers verschillende belanghebbenden (of stakeholders) die allemaal op de hoogte moeten blijven. De verwachtingen die men heeft van de project scope, -kost en -duur zijn immers niet altijd dezelfde, en dat vraagt aandacht.

Hopelijk heb je nu wat meer zicht op de duivelsdriehoek en de taak van de project manager.   En voortaan heb ik tijdens familiefeestjes een antwoord op de vraag wat een project manager doet: ‘kijk maar op mijn blog!’
 

Over de auteur:

Stephan Theunissen

In de complexe SAP-wereld vindt Stephan de specialisten die een antwoord bieden op de vraag van de klant. Een hele uitdaging, waarvoor hij tal van aspecten in evenwicht moet houden – mensen, timings, budgetten en meer.