ORDINA BLOGT

Mobile Crowd Management

Nieuwe Smartphone mogelijkheden brengen organisatoren van evenementen een stuk dichter bij hun doelpubliek.

 • Frank Douliez
 • 3 december 2013

Vanwaar het idee?

Van oktober 2012 tot juli 2013 volgde ik een opleiding voor mobiele applicatie ontwikkeling aan Erasmus in Brussel. Sluitstuk van dat traject was een bedrijfsstage van 6 weken bij Ordina waar ik bij het Java Developers team een project mocht opstarten rond Mobile Crowd Management.  Na deze stage kon ik meteen verder aan de slag onder een IBO-contract. Very nice indeed :o)

Wat is de doelstelling?

Met het Mobile Crowd Management project wil Ordina organisatoren een platform aanbieden waarmee zij zelf een mobiele applicatie rond hun evenement kunnen bouwen.  De uitdagingen hierbij situeren zich op verschillende niveaus:

 • Het moet gaan om een kosten-efficiënte oplossing waarbij het platform zowel inzetbaar is voor eenmalige evenementen als voor evenementen die jaarlijks terugkeren of zelfs meerdere keren per jaar plaatshebben.
 • Het beheer van de app moet gebeuren via een gebruiksvriendelijke administratieve webinterface (CMS backend) zonder dat hiervoor technische kennis vereist is.
 • De app moet zowel voor outdoor als indoor events bruikbaar zijn.
 • De organisator bepaalt welke modules hij wenst te activeren (bv. Nieuwsberichten, fotogallerij, agenda, enz.).
 • De look & feel van de app moet uniek zijn en zo goed mogelijk de huisstijl van het evenement benaderen.
 • De app moet maximaal gebruik maken van de huidige Smartphone functionaliteiten om de locatie van de gebruiker te bepalen.
 • De app moet naast algemene informatie over het evenement ook realtime communicatie toelaten wanneer de bezoeker binnenkomt, tijdens zijn bezoek en bij het vertrek.
 • De bezoeker tenslotte moet
  • informatie kunnen delen via sociale netwerken,
  • persoonlijke profielinformatie en voorkeurinstellingen lokaal kunnen opslaan op zijn Smartphone
  • en informatie kunnen doorsturen naar de organisator (bv. Enquête, poll, enz.)

Voorstudie

Tijdens een voorstudieronde werden de technische mogelijkheden en beperkingen onderzocht. Hierbij denken we bevoorbeeld aan de verschillende signalen die beschikbaar zijn om de locatie van de bezoeker zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. Het evenement kan plaatsvinden in een congresgebouw maar ook in openlucht.   Welke invloed heeft dat op de locatiebepaling en hoe kunnen we er voor zorgen dat het batterijgebruik binnen de perken blijft.
Ook naar commercialisatie toe werden een aantal pistes bekeken. Hoe kunnen we er voor zorgen dat zo’n Mobile Crowd Platform interessant is voor de organisator van een jaarlijks openlucht festival maar ook voor de organisator van een vakbeurs die om de drie jaar plaatsheeft.
Aan de hand van persona werden een aantal mogelijke situaties uitgewerkt zowel vanuit de invalshoek van een organisator als van een bezoeker.

 

Proof Of Concept

Om het allemaal wat concreter te maken werd besloten om een POC op te zetten. Op 20 juni 2013 organiseerde het Oracle-Java team het JOIN event in het Ordina kantoor te Mechelen. JOIN staat voor Java Oracle Inspiration Night. Bij de speakers’ corners gaven Ordina medewerkers demonstraties en uitleg over hun projecten en de technologieën die daarbij aan bod kwamen. Anderzijds werden een aantal gastsprekers uitgenodigd waaronder Martijn Verburg aka The Diabolic Developer. Als afsluiter was er een leuke BBQ gepland.
De locatie en het programma van het JOIN event werden gekozen om de POC rond Mobile Crowd Management gestalte te geven.

 

What’s next

In een volgende blogpost ga ik wat dieper in op een aantal begrippen zoals geofencing, cell tower triangulation, fallback, enz. die in dit kader om de hoek komen kijken. Daarnaast zal ook het concrete scenario van de POC toegelicht worden.

Tot binnenkort!

Over de auteur:

Frank Douliez

Nog niet zo lang geleden liep Frank nog stage bij Ordina, vandaag is hij een van onze Java-ontwikkelaars. Gedreven om bij te leren, is hij volop bezig met het behalen van een certificaat ‘Java SE 7 Programmer’.