ORDINA BLOGT

Ordina's OCP klantencase op Scheduling Software seminar

Scheduling software, wat is het en wat bracht het reeds op? Welke ontwikkelingen zagen we de laatste jaren en wat brengt de toekomst? Wat zijn de succes- en faalfactoren van een implementatie? Op dinsdag 2 december werden antwoorden gegeven op deze vragen tijdens het Value Chain seminar. Ordina bracht de OCP klantencase, over aanvoer van fosfaat door de woestijn...

  • Wouter Tielemans
  • 8 december 2014

Op dinsdag 2 december vond in Wilrijk een seminarie plaats over Scheduling.
Ordina kon – als technolgie-onafhankelijk expert op het vlak van supply chain oplossingen – natuurlijk niet ontbreken, dus hebben we ons opgegeven om een case te presenteren.
Kris Van Marcke, oude rot in het vak en thought leader van het Ordina SCO team, heeft met verve een presentatie gegeven over het project bij OCP, de Marokkaanse staatsholding die wereldmarktleider is op het vlak van ontginning en verdeling van fosfaat, alsook van de verwerking van fosfaten tot meststoffen en fosfaatzuur. OCP exploiteert vier fosfaatmijnen in het binnenland van Marokko, baat twee productiesites uit en verscheept goederen vanuit vier verschillende Marokkaanse havens. Voor het transport tussen de mijnen en de productiesites wordt vandaag vooral een beroep gedaan op de trein, meer bepaald 25 treinen van 3600 ton elk per dag.

Om minder afhankelijk te worden van die spoorwegverbinding bouwde OCP een bijna 200 km lange pijpleiding tussen de mijn van Khouribga en de productiesite in Jorf Lasfar. De pijpleiding verhoogt de productiecapaciteit, verlaagt de logistieke kosten én de ecologische voetafdruk. In de toekomst zal OCP fosfaathoudend gesteente – vermengd met water – aan hoge snelheid door de pijpleiding sturen.
In het kader van een globaal supply chain optimaliseringsprogramma ontwikkelt Ordina een scheduler om die pijpleiding aan te sturen. Op basis van continue kwaliteitsmetingen aan de input én aan de output-kant controleert deze het debiet en de concentraties in de verschillende inputtanks om zo de juiste outputkwaliteit te garanderen.

Alle fabrieken, pijpleidingen en havenfaciliteiten moeten op elkaar worden afgestemd in functie van klantenorders, beschikbaarheid van alle resources, de beschikbaarheid van treinen en het spoorwegnet, kadebeschikbaarheid in de havens, aankomstt- en vertrektijden van de schepen,...
Omdat deze scheduling-puzzle erg complex is, viel de keuze al gauw op Quintiq als ondersteunende technolgie.

Daarnaast moet er ook heel wat procesdata worden teruggekoppeld naar de planningstool om snel en adequaat te herplannen bij verstoringen, nieuwe orders,...

Wil ook jij weten hoe Ordina dergelijke projecten succesvol aanpakt? Bel me: +32 499 860 888