ORDINA BLOGT

Bang van een grote MES-implementatie? Stap in met iMESure Light!

Vele grote bedrijven en KMOs hebben nog wel eens schrik om een grootschalig MES project op poten te zetten wegens gebrek aan resources, te complex, onbekend of omdat het ontbreekt aan een duidelijk onderbouwde business case om budgetten te reserveren.

  • Wouter Tielemans
  • 8 juli 2014

Wel, bij Ordina denken we steeds mee met onze klanten en hebben we samen met onze connectivate-partner, Phoenix Contact, een instap-oplossing voorbereid voor bedrijven die klein willen starten met MES. In dat geval starten we meestal door een beperkte OEE versie op te stellen. “Eerst stappen en dan pas lopen”, zeg maar!

Dit doen we door eenvoudige signaalzuiltjes te verbinden met elke productielijn of -machine waarvan u de initiële OEE wil bepalen en wel tot 50 stuks. Elk van deze zuiltjes is eenvoudig gekoppeld met een machine en onderling zijn ze met ekaar verbonden via een wireless link. Netwerkinfrastructuur is dus in deze fase alvast overbodig. We registreren per meetpunt de AAN en UIT standen met timestamp, een foutcode of een bepaalde I/O (snelheid of hoeveelheid bvb). Enerzijds krijg je visueel een real time zicht op de status van je machinepark of proces door de signaalzuitjes zelf (groen, rood, oranje, wit of blauw), anderzijds krijgen we in de iMESure database al deze gegevens automatisch doorgestuurd en kunnen we deze onmiddellijk visualiseren, rapporteren en gebruiken voor een eerste analyse van de productiviteit.

Enkele standaard visualisaties per machine, een overzichtelijk OEE-dashbord en enkele eenvoudige rapporten behoren reeds tot de iMESure Light oplossing. Zeker in discrete manufacturing en assemblage omgeving zal deze oplossing u snel duidelijkheid brengen over machine-bezetting, stilstanden, geproduceerde hoeveelheden,...

Zo, enkele weken of maanden nadien heeft u voldoende informatie vergaard om een eerste onderbouwde analyse te doen van de productie efficiëntie en kan u deze alvast gebruiken om een busines case op te stellen voor een bredere, geïntegreerde MES laag met iMESure.

Wil u ook instappen in de wereld van iMESure Light? Bel voor een afspraak!