ORDINA BLOGT

Closed loop planning: wat heeft dat met MES te maken?

Het doel van closed loop planning is om zo snel mogelijk uw planning te herzien bij onvoorziene omstandigheden en dit aan de productie door te geven, en liefst zo snel mogelijk om productieverliezen te minimaliseren en tegelijkertijd al uw klanten tevreden te houden door ze tijdig te bedienen.

  • Wouter Tielemans
  • 8 juli 2014

Zo werkt het:

  1. De planningstool krijgt de productie-criteria vanuit ERP en MES, optimaliseert al deze gegevens en geeft informatie over wat u moet produceren, waar en tegen wanneer.
  2. Vanuit ERP en de planningstool krijgt iMESure de nodige productie-orders door: te produceren aantallen of volumes, gewenste kwaliteit, recepturen,... noem maar op. Deze data wordt naar de verschillende productie units doorgestuurd. Tijdens de productie worden dan weer alle benodigde gegevens beschikbaar gemaakt voor iMESure: snelheden, temperaturen, start- en stoptijden, kwaliteitsgegevens, gewichten, hoeveelheden, lijnnummers, operatoren, consumables, verbruik grondstoffen, ...
  3. iMESure vergaart eveneens al de relevante (real time) productie-informatie en koppelt die terug naar uw ERP systeem. Zo weet u onmiddellijk welk product met welke kwaliteit op welke productielijn werd geproduceerd, maar eveneens op welk tijdstip en met welke grondstoffen het eindproduct werd bekomen. Met een geïntegreerde iMESure installatie detecteert u evengoed hoeveel non-quality u geproduceerd hebt, hoeveel stilstand u hebt gehad etc,…
  4. Minstens zo belangrijk is om te weten dat u uw klanten niet tijdig zal kunnen bedienen vanwege non-quality of een onverwachte productie-stop. Het is dan ook van even groot belang om zo snel mogelijk de productieplanning te her-optimaliseren en aan te passen aan de nieuwe productiesituatie. Een degelijke, geïntegreerde planningstool is hier noodzakelijk om de meest optimale planning snel te berekenen. Vanzelfsprekend moet er op ERP niveau ook geweten zijn dat er productieproblemen zijn, zodat eventuele Sales orders die niet kunnen vervuld worden tijdig worden ondervangen. Ook hier zorgt iMESure voor terugkoppeling.
  5. Deze herwerkte planning resulteert in nieuwe instructies voor de productie. Ook hier speelt iMESure een belangrijke rol als boodschapper, vertaler en als visualisatie portaal.

Wat we net beschreven hebben  is closed loop plannen. Deze cyclus moet continu in beweging blijven om kort op de bal te spelen en de vinger aan de pols te houden. Deze cyclus hoeft zich niet noodzakelijk in 1 fabriek af te spelen,maar kan multi-site opgezet worden voor een optimale efficiëntie.

Ordina biedt – naast professionele begeleiding en expertise in deze materie – heel deze cyclus aan: ERP, MES en planningssoftware, volledig geïntegreerd en afgestemd op uw huidige productie landschap en organisatie.