ORDINA BLOGT

Ordina VisionWorks kickstart programma voor BI consultants

Intelligent meebouwen aan de carrière van Belgisch toptalent...

  • Dave Vanhoudt
  • 24 juli 2014

We stellen vast dat er bij tal van onze klanten veel behoefte is aan instroom van pas afgestudeerden en van junior consultants. De redenen hiervoor zijn divers: opbouw van de populatie, verjonging is gewenst, behoefte aan innovatiekracht, nieuwe technologieën vereisen nieuwe krachten …. Veel van onze klanten zoeken bovendien naar manieren om de TCO van hun IT-gebeuren te doen dalen. De kost van mensen komt hierbij vaak in het vizier (near-shore, off-shore). Investeren in professioneel opgeleide juniors biedt een interessant alternatief. 
Ordina ontwikkelde een geïntegreerde aanpak die onze recruterings-, trainings- en coaching expertise samenbalt in een no-nonsense aanpak. Deze aanpak wordt door enkele klanten bijzonder gesmaakt. Via het BI Kickstart programma werft, selecteert en leidt VisionWorks BI starters en junioren (op maat) op voor haar klanten. Wij hebben daar veel ervaring mee, we selecteren onze talenten dan ook niet alleen op intelligentie en analytisch vermogen, maar ook op softskils als passie, energie, ondernemerschap, doel- en resultaatgerichtheid, communicatieve vaardigheden enz. 
Daarnaast werken wij in dit concept graag en voornamelijk met Young Professionals, net afgestudeerden of medewerkers met maximaal 1 a 2 jaar werkervaring. Zij zijn goed op te leiden, flexibel, en snel inzetbaar. Bovendien kunnen we hier uit breder aanbod het juiste talent destilleren. Het is onze ervaring dat de drive en leergierigheid deze doelgroep uitermate geschikt maakt voor een snelle instroom op niveau!  

Voordelen in het kort: 
-        Werving & selectie kosteloos
-        Bewezen aansluitende opleidingen & continue toetsing van kwaliteit
-        On-boarding minimaliseren (vaste procedures)
-        Geen financiële risico’s door opzegtermijn van 1 maand
-        Structureel bouwen aan “menselijk kapitaal”
-        Continue begeleiding tijdens inzet
-        Generieke aanpak, specifieke invulling
-        Lage kost, lokaal alternatief voor near-shore (gelijkaardige kost/return)
-        Snel de juiste resources vinden (via Ordina RM)
-        Nieuwe kennis injecteren (via coaches)
-        Trainingskosten minimaliseren (trainingsprogramma aanpasbaar)
-        Honger van junior talent
-        Versterken van samenwerking met Ordina (meer toegevoegde waarde)
-        Betrokkenheid coaches (technisch) en RM (resources)

Opleiding tot BI consultant
Het programma start met de basisopleiding van het BI vakgebied voor 10 weken. Vervolgens brengen de junior BI consultants de theorie in de praktijk met een casus. In de basisopleiding komen de volgende aspecten van het vakgebied aan bod:
=>Functioneel georiënteerde kennis op het gebied van data warehousing (DWH) en BI
    (introductie BI en DWH, ETL, reporting en analyse, informatieanalyse,bron en data-analyse, testen van BI-oplossingen).
=>Technisch georiënteerde kennis op het gebied van DWH en BI (ETL, architectuur, data modelleren).
=>Kennis van BI-tools die door de klant gebruikt (gaan) worden (SAP, IBM Cognos, Microsoft, Hadoop, Qlik, Tableau, Tibco Spotfire, …)
=>Introductie tot de concepten van Big Data
=>Kennis op het gebied van projectaanpak / werkwijze conform de klant
Na afronding van de basisopleiding en de casus kan de young professional direct als junior BI-consultant worden ingezet op projecten. Een senior consultant van Ordina VisionWorks begeleidt de junior BI consultant op de werkvloer inhoudelijk op het BI vakgebied.  

Persoonlijke ontwikkeling
Naast vakinhoudelijke kennis is het van belang dat de junior BI consultant zich persoonlijk ontwikkelt. Gedurende het programma zijn er “terugkom” momenten waarin de junior BI consultant zijn softskills ontwikkelt. Daarnaast zorgen wij dat de junior BI consultant de vaardigheden zich eigen maakt door middel van specifieke praktijkopdrachten. De onderwerpen in het programma zijn: 
=> Voert zelfstandig opdrachten uit 
         Werkt vanuit persoonlijke visie & missie 
         Neemt initiatief / is ondernemend 
         Pakt regie over eigen ontwikkeling 
=>Talentontwikkeling 
        Heeft inzicht in zijn/haar talenten 
        Maakt actief gebruik van deze talenten 
        Ontwikkelt actief zijn/haar talenten 
        Zoekt bewust naar de juiste werk/opdracht 
=> Organiseren 
       Bouwt actief aan eigen netwerk 
       Kent de lean principles 
       Ontwikkelt volgens Agile/scrum 
       Werkt project matig

Leren door inzet
VisionWorks hanteert met betrekking tot ontwikkeling van haar medewerkers het zgn. 70-20-10 principe, een erkende methodiek in dit kader. Dit houdt in dat mensen zich voor het overgrote deel ontwikkelen door het opdoen van ervaring in de praktijk (70%), en het leren van collega’s in de praktijk (20%). Hier is een grote rol van de klant weggelegd. Vanuit klant-kant heeft begeleiding met name betrekking op de dagelijkse werkzaamheden van de junior consultant. VisionWorks adviseert één of meerdere collega’s uit het team een coachende rol te geven, die de junior BI consultant begeleidt in zijn werk. Enerzijds is dit vakinhoudelijke begeleiding op BI gebied. Anderzijds is dit het meenemen van de junior BI consultant in de bedrijfsprocessen en de cultuur van de klant.

Begeleiding van VisionWorks
Gedurende het programma monitoren wij de junior BI consultant in zijn ontwikkeling. Bij de start van het programma stelt de junior BI consultant een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) op met zijn / haar manager en stemt dit af met de klant. Maandelijks heeft de junior BI consultant een gesprek met zijn/ haar manager. In deze gesprekken wordt de voortgang en de ontwikkeling van de junior BI consultant gemonitord. Het doel van deze gesprekken is de junior BI consultant te begeleiden in zijn ontwikkeling en te zorgen dat de potentie van de junior BI consultant optimaal benut wordt in samenhang met de doelstellingen van de organisatie.   

Meer weten over de interessante voorwaarden? Neem contact op!