ORDINA BLOGT

Productierapportering - Waarom en hoe?

Plannen. Produceren. Verstoringen. Herplannen. Resources. Metingen. Kwaliteit. Stilstanden. Onderhoud... Vermoedelijk heb je heel informatie ter beschikking en toch lijkt het voor veel bedrijven quasi onmogelijk om snel een duidelijk beeld te vormen van hoe het met de actuele productie is gesteld.

  • Wouter Tielemans
  • 12 november 2014

Het vergaren van alle beschikbare data vergt enorm veel tijd: excel opvragen, vergelijken en aanpassen, analyseren en bij elkaar voegen. Dan zijn er nog rapporten van machine-systemen, uit ERP, ergens verdwaald in je emails, .. je kan het zo gek niet bedenken. En nu komt de grootste effort: al die informatie op elkaar afstemmen en er dan analyses uit maken.

Hoe betrouwbaar is dat en hoe lang heeft het geduurd om al die gegevens – tussen je dagelijkse bezigheden door of na de uren – bij elkaar te krijgen?
Uren, dagen of weken?
Hoe relevant is die data op dat moment dan nog?
Adequaat bijsturen van de productie is nu te laat.

Mocht je al deze gegevens nu niet moeten opvragen en ze in een duidelijk dashbord op je scherm zien, real-time en altijd op dezelfde manier, zou dat je vooruit helpen?
Je zou in elk geval dadelijk zien wanneer er een daling is van de OEE (Overall Equipment Efficiency), of dat er een ongeplande stilstand is opgetreden.
Je kan ook de productie-snelheden van je machines in real-time bekijken. Sterker nog, indien er een bepaalde KPI afwijkt van vooraf bepaalde onder- of bovengrenzen word je onmiddellijk verwittigd per mail, sms of op je scherm.
Zo, nu kan je onmiddellijk ingrijpen en alsnog de productie van de dag redden of op zijn minst maximaliseren. En je kan je tijd dus voor nuttige zaken gebruiken.

 

   De rapporten die je na elke shift of dag op je printer of je scherm krijgt, kan je nadien tijdens de productievergaderingen aanwenden om bij te sturen waar nodig. Ook kan je heel makkelijk berekenen welk resultaat een bepaalde verbetering of investering heeft teweeggebracht, positief of negatief.
Want je cijfers liegen niet.

Een duidelijke productierapportering kan je met een geïntegreerde MES oplossing makkelijk bekomen. Het helpt je bovendien om snel te reageren en je productie-kwaliteit veel beter te begrijpen en te optimaliseren.

Was je daarnaar op zoek?
Bij Ordina vind je wat je nodig hebt!

Aarzel niet contact op te nemen voor een gesprek.