ORDINA BLOGT

Energie monitoring - hoe actueel is dat nog?

Energieverbruik. De meeste productiebedrijven weten wel ongeveer wat ze verbruiken aan electriciteit, water en gas, stoom en perslucht. Helaas, voor velen blijft het voorlopig een raadsel hoe het zit met de energieconsumptie per afdeling of per productielijn, laat staan dat ze het per machine of per type van verbruikers kennen (vb pompen, motoren, verlichting, ventilatoren, reactief vermogen,...).

  • Wouter Tielemans
  • 10 februari 2015

Toegegeven, het is in deze tijd niet elk bedrijf gegeven om te investeren in vele tientallen energiemeters, waarvan de gegevens dan nog moeten gecentraliseerd worden. Dus de kablage mag u ook in rekening brengen. Voor de analyse van de gegevens moeten dan nog rapporten worden gemaakt. Al bij al kan duurt het dan vaak even eer deze gegevens beschikbaar zijn voor analyse.

Als u iMESure als MES-platform kiest, dan krijgt u deze gegevens in real-time op uw MES-dashbord. De energie-meters moeten natuurlijk nog steeds geïnstalleerd worden, maar daarvoor is onze connectivity-partner Phoenix Contact best geplaatst: zij zijn de absolute leider in het meten van de (lokale) energieconsumptie, ongeacht het type energie (warmte, stroom, gasverbruik, perslucht) zodat deze gegevens – zelfs draadloos – in uw iMESure database terechtkomen voor verwerking.

Eens aangekomen in onze database zorgen onze MES-experts ervoor dat de juiste gegevens worden omgezet naar nuttige informatie die dan op je real-time dashbord terechtkomen: verbruik van electriciteit per machine of per lijn, warmteverlies per uur, gasverbruik per batch,... We kunnen ook aan bepaalde productielijnen of -machines een scherm plaatsen waarop iMESure dan een real-time energie-KPI visualiseert, al of niet met kleurcodes voor laag-normaal-hoog bij voorbeeld. Zo is de lijn- of shiftverantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte van de stand van zaken en kan hij gefundeerd beslissingen nemen.

Alle gegevens worden vanzelfsprekend gerapporteerd in een overzichtelijk energie-rapport volgens eigen wensen en behoeften.

Deze energiemeting en –monitoring geeft u ook de mogelijkheid om de kostprijsberekening uit te diepen en de werkelijke energiekost van een product te kennen: niet alleen hoe snel en hoeveel u van een bepaalde kwaliteit hebt geproduceerd. U kent nu per product of per klant ook nog de reële energiekost terwijl in de meeste bedrijven nog steeds de totale energiekost volgens bepaalde ratio’s wordt verdeeld over productielijnen.

Wenst u hierover eens samen van gedachten te wisselen?

Contacteer ons vrijblijvend.
Wij staan open voor een gesprek.