ORDINA BLOGT

Lagere prijs per gigabyte met de nieuwe flash ‘3D-NAND’ technologie

De zogehete flash of SSD opslag draagt al enkele jaren dezelfde stempels: klein, snel en betrouwbaar. Maar in één en dezelfde zin voegt iedereen daar ook het woord ‘duur’ aan toe. Door de introductie van 3D-NAND flash technologie in de storage wereld kan die laatste ‘stempel’ de wereld uit en brengt Dell met zijn TLC SSD schijven flash technologie aan de prijs van een klassieke harde schijf.

  • Laurent Van Hoorebeke
  • 20 november 2015

Even terug gaan naar het begin: flash opslag als medium kennen we eigenlijk allemaal. In elk van onze digitale camera’s, smartphones of tablets zit vandaag veelal een SD kaart waarop we foto’s, filmpjes of andere data bewaren. Jaren geleden is flash opslag als een kleiner, sneller maar vooral ook technisch betrouwbaarder opslagmedium geïntroduceerd ten opzichte van het klassieke medium op basis van spinning disk technologie (een klassieke harde schijf of HDD genaamd). Flash opslag heeft immers geen bewegende onderdelen die (soms te snel) defect kunnen gaan met mogelijks dataverlies als gevolg. Ondertussen is de SD kaart of flash technologie zo ingeburgerd geraakt dat niemand er nog van opkijkt.
Eveneens enkele jaren geleden kwam flash technologie naar de eindgebruiker zijn pc of laptop onder de vorm van een SSD schijf. De klassieke harde schijf met spinning technologie werd vervangen door een SSD schijf met flash technologie. Zie het als een soort groter model van een SD kaart, geschikt voor inbouw in pc of laptop, met alweer dezelfde voordelen: kleiner, sneller en technologisch betrouwbaarder.

Diezelfde SSD schijf werd eveneens geïntroduceerd in het datacenter en nam plaats in storage systemen als flash storage. Deze is geschikt voor de hoge workloads, denk dan bijvoorbeeld aan toepassingen zoals databases of virtuele desktop omgevingen. De lees en schrijfsnelheden van SSD lopen immers op tot 100x sneller vergeleken met klassieke spinning disk schijven (HDD). In het begin werden SSD schijven toegevoegd in storage systemen die tiering ondersteunen als een tier1. Anders gezegd zijn het de SSD disken die de eerste reads of writes uitvoeren wanneer data wordt gelezen op of weggeschreven naar het storage systeem zodat dit altijd op de snelste manier kan gebeuren. Enige tijd daarna begonnen ook all flash storage systemen op te duiken. Dit zijn opslag systemen waar enkel nog SSD schijven hun plaats in hebben om de extreem hoge workloads van uw bedrijf te ondersteunen.
Qua types van SSD schijven waren er tot dusver steeds 2 beschikbaar, enerzijds de SLC’s (= write intensive SSD of WI) en anderzijds MLC’s (=read intensive SSD of RI), die afhankelijk van de toepassing al dan niet gecombineerd worden in een storage systeem.

Dell introduceert nu echter als eerste op de markt een derde type flash disken of SSD’s voor de storage systemen, nml. de TLC’s, gebaseerd op de nieuwe 3D-NAND technologie. Dit staat voor ‘Not-AND’, een technologie die de flash memory cellen verticaal zet. TLC staat voor ‘triple level cell flash’, of zoals Dell ze ook noemt ‘mainstream read-intensive SSD’s.

Tot zover het technologische aspect. Maar waarom is dit nu relevant voor uw business?
In de eerste plaats betekent dit dat flash of SSD disken aan een lagere kost kunnen ontwikkeld worden. Concreet kunnen we dus stellen dat een TLC SSD schijf nu in de prijscategorie van een klassieke 15K HDD schijf komt, maar wel 24x meer IOPS kan leveren dan die 15K SAS HDD schijf. SSD technologie komt hierdoor dus beschikbaar voor storage systemen aan een lagere kost. Dit zou het einde kunnen betekenen van de 15K SAS HDD schijven zoals we die vandaag kennen. Wie gaat immers nog 15K SAS HDD schijven kopen wanneer je voor dezelfde investering ook SSD technologie kan binnenhalen die tot 24x sneller kan presteren?
Als tweede voordeel kan men door deze nieuwe technologie ook grotere capaciteit gaan voorzien per SSD schijf. Tot nu toe waren SSD schijven slechts tot ongeveer 1.8TB beschikbaar, zij het wel aan een hoog kost. Door de introductie van TLC SSD kan een grotere capaciteit tegen een lagere kost voorzien worden als flash opslag. Dit haalt een tweede voorbijgestreefde stempel die op SSD kleefde onderuit, namelijk dat ze enkel beschikbaar waren in kleine capaciteit. TLC SSD is vandaag al beschikbaar tot 3.8TB per schijf en grotere zijn reeds aangekondigd voor de toekomst.

Last but not least, TLC SSD’s hebben een bewezen lager stroomverbruik in vergelijk met SLC/MLC SSD of HDD, zodanig de operationele kost van een storage systeem naar beneden te halen.

Conclusie? De prijs per gigabyte gaat drastisch naar beneden en door de lagere kost van SSD zullen meer bedrijven de weg naar flash opslag vinden voor hun datacenter.

Vandaag zijn deze nieuwe TLC SSD schijven reeds beschikbaar binnen het Dell SC-series gamma (Compellent).

Ordina is een Dell Premier Partner en gecertifieerde Dell Compellent Business Installer. Over onze ervaringen kan u meer lezen in onder meer volgende referenties op onze website (ArcelorMittal, Toyota Belgium, Atlas Copco-Power Tools, ...). Aarzel niet ons te contacteren indien u meer technische of commerciële info wenst over deze oplossingen.