ORDINA BLOGT

Onafhankelijk advies voor machine integratie

Een van onze klanten, een grote internationale onderneming gespecialiseerd in productie en assemblage van industriële machines, wil wereldwijd een MES oplossing implementeren. Hiervoor heeft onze klant een selectie gemaakt van enkele systeemvendors. Echter, de geselecteerde bedrijven hebben in hun voorstellen nog geen interfacing voorzien met de shopfloor.

  • Wouter Tielemans
  • 21 oktober 2015

Ordina heeft daardoor de taak op zich genomen om – onafhankelijk van welke technologie uiteindelijk gekozen wordt – een studie uit te voeren op welke manieren de productiemachines met de MES-systemen gekoppeld kunnen worden.

We hebben 6 verschillende technologiën en topologieën in kaart gebracht, waarbij we telkens geëvalueerd hebben welke de voor- en nadelen zijn van elke technologie, hun sterktes en zwaktes beschreven en een budgetraming voor de inzet ervan ingeschat. Standardisatie, stabiliteit, data-buffering en uitbreidbaarheid waren enkele van de criteria die van groot belang waren in de studie.

Per onderzochte technologie kunnen ook de kosten voor kablage, installatie, onderhoud en dergelijke geraamd worden. Met al deze gegevens hebben we onze klant de mogelijkheid geboden om een volledig technisch en financieel dossier te kunnen opmaken.

Zin in advies? Neem contact op!