ORDINA BLOGT

REPORT GOVERNANCE

Een ontbrekende schakel in Business Intelligence ?

  • Erwin Ruttens
  • 28 oktober 2016

WITHOUT DATA YOU ARE JUST ANOTHER PERSON WITH AN OPINION (T.  SCOTT)

Uit talrijke studies blijkt dat steeds meer en meer belang wordt gehecht aan de waarde van data. Met als gevolg dat vele bedrijven reeds geïnvesteerd hebben in  “Data Governance” om de bruikbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit, beschikbaarheid, integratie en beveiliging van data te verbeteren.

Maar wat dan ?
Hoe gaan we deze data zo optimaal mogelijk gebruiken en vertalen naar nuttige informatie ?

De huidige visualisatie tools maken het ontsluiten van data voor iedereen toegankelijk wat alleen maar toegejuicht kan worden. Net daar duikt echter een nieuwe fenomeen op. Voor je het goed en wel beseft doet iedereen zijn eigen ding en gebruikt zijn eigen versie van de waarheid. Wie ziet uiteindelijk door het bos de bomen nog ?

M.a.w. hoe zorgen we ervoor dat de bruikbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit, beschikbaarheid en veiligheid van rapporten wordt verbeterd ?

INFORMATION IS THE RESOLUTION OF UNCERTAINTY (C.  SHANNON)

Het introduceren van een “Report Governance” zal de kennis, kwaliteit en consistentie van data visualisaties verbeteren.

Net als bij “Data Governance” zal “Report Governance” een aantal controle mechanismen en processen introduceren. Net als een “Data Steward” zal een “Report Steward” de nodige verantwoordelijkheden krijgen om de standaarden en procedures vastgelegd in de “Report Governance” in praktijk te brengen.

Hij zal voornamelijk volgende taken op zich nemen :

  • Controleren dat ownership, doel en toegevoegde waarde van elk rapport is gedefinieerd
  • Verantwoordelijk voor het definiëren van de richtlijen (best-practices) voor data visualisatie
  • Verantwoordelijk voor het documenteren en bewaken van de gebruikte terminologie
  • Vastleggen en opvolgen van de nodige goedkeuringen (kwaliteitscontroles) van elk rapport
  • ...

Iedereen die nood heeft aan informatie moet de mogelijkheid hebben om zelf met de beschikbare data aan de slag te gaan. Op het moment dat deze informatie echter moet gedeeld worden met anderen binnen de organisatie zullen de gedefinieerde controle mechanismen en processen ervoor zorgen dat elk rapport een kwaliteitslabel krijgt. Op die manier zal iedereen met het nodige vertrouwen de beschikbare informatie kunnen gebruiken.