EVENEMENT

Ordina @ Field Services Seminar Value Chain

19 mei 2015 - 13:00 tot 17:00
- Kasteel Den Brandt (Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen)

Ordina’s Advanced Planning & Scheduling-team optimaliseert en vereenvoudigt planningsprocessen. Samen met de klant tonen we u hoe de mobiele controles bij de Belgische Douane werden geoptimaliseerd.

Service en onderhoud zijn voor veel organisaties steeds belangrijker wordende componenten en bepalende factoren in de klantenbinding en –tevredenheid. Onderzoek van Aberdeen toont aan dat een hoge klanttevredenheid zich rechtstreeks vertaalt in een hogere omzet en in een hogere klantgetrouwheid. Field Service is uiteraard een breed domein met tal van facetten die het succes van het bedrijf meebepalen. Dit event legt focus op de volgende 5 pijlers: optimaliseren van de voorraadrotatie - optimaliseren van de cost-to-repair -  verbeteren van de workforce efficientie - verlagen van de repair-turnaround-time - verhogen van de first time fix rate.

Het seminar 'Field Services' van Value Chain dat plaatsvindt op dinsdag 19 mei '15 start met de conceptuele omkadering gevolgd door 3 cases.

13u30 - 14u10: Introductie – 5 Cornerstones of Successful Field Service
14u10 - 14u50: Klantencase Belgische douane - Optimalisering van mobiele controles bij de Belgische Douane
Twee externe factoren, met name het opengaan van de Europese binnengrenzen binnen de Shengen-zone en de algemene hertekening van de processen binnen financiën in het kader van het Coperfin project (2002 – 2003) stelden de Belgische Douane of voluit de 'Algemene Administratie der Douane en Accijnzen' voor de uitdaging hun aandachtspunten, werkmethoden en aansturing grondig te herorganiseren. Concreet reorganiseert de douane zich tot een ‘mobile workforce’ met een belangrijke focus op klantgerichtheid. Efficiënt uitgevoerde controles ter plaatse en de goederen zo snel mogelijk weer vrijgeven, zijn daarbij de sleutelpunten.De in dit kader ontwikkelde planningsomgeving MODA moest daarom een efficiëntere planning van eerstelijns- en tweedelijnscontroles garanderen vanuit 7 centrale regiekamers, inclusief een vlotte informatie-uitwisseling tussen de mobiele teams en de regiekamers. MODA werd geïmplementeerd door Ordina met behulp van de planningsomgeving Quintiq.  Spreker: Guido Mertens, adviseur-directeur bij een fiscaal bestuur a.i. projectmanager MODA en Kris Van Marcke, Senior APS Consultant Ordina Belgium

14u50 - 15u10:
Pauze met netwerkmogelijkheden
15u10 - 15u50: Klantencase ESSC - ESSC kan het veiligheidsgevoel bij de klant versterken via planmatige aanpak, operations en dienst naverkoop.
15u50 - 16u30: Klantencase Lukoil - Support of the Benelux tank stations of Lukoil
16u30 - 17u30: Afsluitende drink met netwerkmogelijkheden

Meer info en registratie via http://www.valuechain.be/nl/Evenementen/Detail/42413/seminar-field-services