EVENEMENT

Ordina @ Meet the Expert: Vision 2016 on Internet-of-Things

15 december 2015 - 9:30 tot 13:30
- ALM Antwerpen, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem

Hoe zal IoT uw business in 2016 (kunnen) beïnvloeden? Wordt het tijd om compleet te digitaliseren? Wat wordt de rol van open source?

Business Meets IT organiseert events rond IT-gerelateerde onderwerpen. Het doel is steeds het overdragen van kwalitatieve kennis.

Tijdens het seminar worden in één ochtendsessie keynote sprekers, marktstudies en praktische cases geserveerd. Het seminar bestaat uit een vast stramien dat loopt van een algemene introductie (marktstudie en keynote) naar een kern van concrete business cases uit de praktijk.

Op dit Meet the Expert seminar: Vision on 2016 krijgt u alle ICT-trends aangereikt die anno nu voor u en uw bedrijf van belang zijn. We brengen u unieke marktcijfers zodat u perfect weet welke trends nu spelen en welke steeds belangrijker worden. U krijgt antwoord op vragen als:

  • Hoe zal IoT uw business in 2016 (kunnen) beïnvloeden?
  • Wordt het tijd om compleet te digitaliseren?
  • Wat wordt de rol van open source? 

Er wordt kort teruggeblik op 2015, maar kijken vooral naar de nieuwe mogelijkheden die deze trends ons in 2016 gaan brengen. We laten daarnaast tevens diverse experts aan het woord om dieper op deze trends in te gaan. Zij geven hun visie op 2016 en voorspellen hoe deze trends uw business kunnen helpen.

U leert zo in één ochtend alles wat u moeten weten om op tijd in te spelen op nieuwe ICT-trends in 2016.

Ordina ziet IoT en LoRaTM als enabler van business innovatie. De mogelijkheden van de LoRa-technologie zijn eindeloos.Samen met Proximus werkt Ordina aan de adoptie van IoT in verschillende domeinen zoals voor Smart industries, healthcare, logistieke en nutsbedrijven.
Ordina treedt op als end-to-end ICT partner voor Proximus. We leveren van betrouwbare ICT oplossingen en denken structureel mee na over innovatieve, duurzame oplossingen met een optimale totaalbeleving voor onze klanten. 

We lichten dit graag toe tijdens het seminar.

Meer info en registreren via http://www.businessmeetsit.be/events/seminars/162996/vision-on-2016/