Wouter Tielemans +32 475 94 40 10

CRH Landscaping Europe

Ordina plaveit de weg voor productieoptimalisatie bij CRH

Dat de economische crisis vooral in de bouwsector rake klappen uitdeelde, was slecht nieuws voor CRH Landscaping Europe. Bij de marktleider in bestratingsoplossingen kwamen de prijzen zwaar onder druk te staan. Daarom ging CRH op zoek naar nieuwe kansen, ook binnen de eigen organisatie. ‘Continuous improvement’ werd een sleutelbegrip, efficiëntieverbetering een must. In de productievestigingen ontplooide CRH iMESure, het Manufacturing Execution System van Ordina. Via up-to-date informatie uit iMESure kan CRH nu kosten besparen in de volledige productieketen en tegelijk volop investeren in productontwikkeling.

Download meer informatie

CRH Landscaping Europe Contact Neem contact op met Wouter Tielemans

Klant

CRH Landscaping Europe behoort tot de internationale groep CRH, fabrikant van bouwmaterialen. In Europa is CRH Landscaping marktleider in bestratings-oplossingen voor particuliere klanten en overheden. Het grote publiek is beter vertrouwd met de merknamen Marlux in België en Struyk Verwo in Nederland. CRH Landscaping Europe groepeert 70 productievestigingen met 2250 mensen in zes landen en een jaaromzet van ruim 500 miljoen euro.

Klantvraag

  70 tot 80% van CRH’s operationele processen spelen zich af in 70 Europese productielocaties. Daar vindt ook het leeuwendeel van de investeringen plaats. CRH had echter geen zicht op oorzaken van stilstanden in de productieketen. Ook hoe de organisatie, de technologie of het onderhoud binnen de fabrieken bijgestuurd moest worden, was onduidelijk. Daarom startte CRH het ‘continuous improvement’-traject. Op operationeel niveau betekende dit een efficiëntieverhoging van de productie. Maar ook op strategisch vlak had dit belang: het management had correcte en up-to-date productie-informatie nodig. CRH wou namelijk best practices uit de productie kunnen identificeren en vertalen naar investeringen in machines of productiecapaciteit

Oplossing

  Een Manufacturing Execution System (MES) bleek de ideale tool om die efficiëntieverbetering uit te voeren. Hoog op de prioriteitenlijst: het onderdeel Overall Equipment Effectiveness (OEE), de verhouding tussen de hoeveelheid goede producten die een machine aflevert en het maximaal haalbare. CRH koos voor alle Europese productieplants voor iMESure, het MES-platform van Ordina. Het systeem werd geïntegreerd met SAP, het EPR-systeem van CRH. iMESure is modulair. In de toekomst zal de oplossing nog bijkomende informatiestromen zoals energie- of materiaalverbruik integreren. Of de automatisering van handmatige interventies met machinekoppelingen.

Resultaat

  Dankzij het MES kwam veel hidden knowledge in de productielijnen aan het licht. Microstops, korte onderbrekingen door een technisch mankement of door het ontbreken van een grondstof, worden nu altijd gespot. iMESure toont de oorzaak, en stippelt de weg uit naar een oplossing. Ook op organisatorisch vlak bleek de software een grote aanwinst. De plantmanagers organiseren nu beter hun productie-, onderhouds- en schoonmaaktijd. Op basis van de best practices die ze uit iMESure halen, onderzoeken ze hoe het efficiënter kan. Het continue streven naar verbetering leidt naar een gezonde interne competitie binnen de groep. Het MES blijkt ten slotte een katalysator voor de continuous improvement-spirit: het vervolgtraject heeft nog veel nieuwe veranderingsprojecten in petto. De combinatie van iMESure en het verbeteringsprogramma kon de productiekosten de afgelopen jaren al gevoelig verlagen.