Bart Holtappels Sales Manager +32 476 83 84 06

Novy

S95-audit met aandacht voor ERP

Novy deed een beroep op Ordina om haar productieprocessen in kaart te brengen. Een uitgebreide S95-audit, met speciale aandacht voor ERP- en MES-systemen, leverde Novy een duidelijk inzicht in de eigen businessprocessen op. Ordina stelde Novy concrete verbeterscenario’s voor.

Novy Contact Neem contact op met Bart Holtappels

Klant

Novy kent een lange geschiedenis. In 2008 vierde deze Belgische fabrikant van kwaliteitsvolle dampkampen haar 100-jarig bestaan. Anno 2013 stelt Novy 150 mensen tewerk en is ze onbetwist marktleider in België. Het productiebedrijf uit Kuurne dankt deze positie onder andere aan een gepatenteerde randafzuigtechnologie en geluiddemping. Ook in het buitenland geldt Novy als ambassadeur van Belgische kwaliteit en degelijkheid

Klantvraag

Op zoek naar procesoptimalisatie klopte Novy aan bij Ordina voor een grondige audit. Met en S95-audit analyseren we de informatiestromen voor de productieopvolging binnen een bedrijf. Het doel van de audit is drieledig: een globaal beeld schetsen; de risico-, pijn- en verbeterpunten aanduiden; en oplossingsvoorstellen uitwerken, variërend van quick wins tot grotere projecten.Een S95-audit gebruikt de terminologie en de modellen van de internationale ANSI ISA-95 standaard. Deze bepalen bijvoorbeeld de grenzen tussen ERP-, MES- en WMS-functionaliteit. S95 helpt bij de eenduidige inrichting en synchronisatie van deze systemen en maakt de informatie over voorraden en orders actueler en betrouwbaarder

Oplossing

Ordina verbreedde de focus van de S95-studie en besteedde ook uitgebreid aandacht aan de functionaliteit van het ERP-systeem van Novy. Met deze unieke aanpak richtte Ordina zich niet alleen op de optimalisering van MES (Manufacturing Execution Systems), maar reikten we Novy ook specifieke elementen aan voor de optimalisering van hun ERP-systeem.

Resultaat

Ordina nam voor Novy het volledige systeemlandschap onder de loep en legde een aantal concrete verbeterscenario's voor. Vanuit economisch standpunt bleek daarnaast de vervanging van het bestaande ERP-systeem door SAP de meest verantwoorde oplossing. Het MES-team werkte hierbij nauw samen met collega's van de SAP-cluster en stond zo garant voor een geïntegreerde aanpak