Bart Holtappels Sales Manager +32 476 83 84 06

QULI

Zorg voor jezelf

De zorgkosten stijgen explosief. Dit komt enerzijds door de vergrijzing, maar anderzijds ook door een ongezonde levensstijl en een stijging van het aantal mensen met meerdere aandoeningen. Daarnaast hebben we te maken met bezuinigingen in de zorg en een dreigend tekort aan verplegend personeel. Dit alles leidt ertoe dat de zorg en hulpverlening onder druk staan. Dat vraagt om een bezinning in de manier waarop we met zorg omgaan. We hebben oplossingen nodig die haalbaar en betaalbaar zijn. En we hebben oplossingen nodig die recht doen aan de burger én een bijdrage leveren aan het vergroten van diens mogelijkheden tot maatschappelijke participatie en de kwaliteit van leven.   QULI kan hieraan bijdragen. QULI staat voor Quality Of Life.
QULI is een initiatief van vier zorginstellingen (Dr. Leo Kannerhuis, Arq, Pluryn en de Amarant-groep) en Ordina.
Meer info...

QULI Contact Neem contact op met Bart Holtappels