Hilde Heylen Sales Manager +32 496 23 53 02

Indaver

Stap voor stap naar de SAP-klantenzone

Indaver biedt kwalitatieve en duurzame oplossingen voor het afvalbeheer van industriële bedrijven en openbare overheden. Hun focus ligt steeds op een milieuveilige verwerking van alle afvalstoffen en een maximale valorisatie van energie en materialen. De kernactiviteiten zijn het beheer van intelligente afvalbeheersystemen en de exploitatie van complexe verwerkingsinstallaties.

Om toonaangevend te blijven in afvalverwerking, besliste Indaver om een online klantenzone te bouwen.

Ordina zette stapsgewijs een SAP NetWeaver portaalproject op poten. Verschillende releases leerden zowel de Indaver-salesafdeling als hun klanten om geleidelijk aan vertrouwd te raken met het systeem.

Indaver Contact Neem contact op met Hilde Heylen