Hilde Heylen Sales Manager +32 496 23 53 02

Infrax (SAP IS-U)

Ordina bouwt mee aan netwerk van slimme meters

Tussen 2012 en 2016 zullen alle Vlamingen thuis een slimme meter geplaatst krijgen. Deze installaties vragen van Infrax een grote inspanning op vlak van coördinatie en planning. Ordina staat Infrax bij in de ontwikkeling van een planningssysteem op basis van servicemeldingen en orderverwerking. In een eerste fase moet het systeem de voorbezoeken in goede banen leiden. In een later stadium moeten ook saneringen en plaatsingen vlot ingepland kunnen worden.

Infrax (SAP IS-U) Contact Neem contact op met Hilde Heylen

Klant

Infrax verzorgt sinds 2007 de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van alle leidinggebonden nutsvoorzieningen op het grondgebied van de gemeenten die daarvoor bij Infrax Limburg, Iveg, Infrax West of PBE aangesloten zijn. Infrax vervult een aantal ‘openbare dienstverplichtingen’. Zo stelt Infrax jaarlijks een actieplan op om ervoor te zorgen dat klanten een vooraf vastgelegd percentrage elektriciteit en aardgas besparen. De acties voor de promotie van Rationeel Energie Gebruik (REG) zijn daartoe een uitstekend middel. Analoog met deze REG-premies, kent Infrax in de gemeenten waar zij het rioleringsnet exploiteert ook premies toe voor Rationeel Water Gebruik (RWG).

Klantvraag

Tussen 2012 en 2016 zullen alle Vlamingen thuis een slimme meter geplaatst krijgen. Daarmee zullen zij slimmer en efficiënter energie kunnen verbruiken. De installatie van deze meters gebeurt in een gefaseerde aanpak. In een eerste fase installeert Infrax in een beperkt aantal gemeenten en straten nieuwe, ‘slimme’ meters.Deze installatie brengt een complexe planning en coördinatie met zich mee. Tijdens voorbezoeken bekijken technici ter plaatse welke werkzaamheden nodig zijn. Infrax had dan ook nood aan een systeem van servicemeldingen en orders om voor een vlotte planning in te kunnen staan. Het systeem moest in een volgende fase ook orders voor saneringen, SMR (Smart Meter Riders) en plaatsingen kunnen verwerken.