Hilde Heylen Sales Manager +32 496 23 53 02

Pidpa (BI)

Ordina optimaliseert de waterverdeling bij Antwerpse Pidpa

  “Om dagelijks 30.000 meetgegevens te verwerken én te analyseren, is een snel en gebruiksvriendelijk systeem onontbeerlijk. Vandaag laten flexibele rapporten ons toe om kort op de bal te spelen bij problemen.”

Jaarlijks produceert het waterbedrijf Pidpa 64 miljoen liter drinkwater voor de provincie Antwerpen. Om een vlotte doorstroom te verzekeren van volume, doet Pidpa een beroep op een distributieketen met meer dan 12.500 km leidingen. Daarin gaat ongeveer 12% van het water verloren. Wou de maatschappij gedetailleerd inzicht krijgen in de oorzaken daarvan en die grondig aanpakken, dan had ze nauwkeurige data nodig. Om die efficiënt te capteren en te analyseren, ging Pidpa in zee met Ordina VisionWorks, de business intelligence (BI)-afdeling van Ordina.

Pidpa (BI) Contact Neem contact op met Hilde Heylen

Klant

  Als een van de grootste Vlaamse waterbedrijven voorziet Pidpa bijna 1,2 miljoen inwoners uit de provincie Antwerpen van zuiver drinkwater. Met een infrastructuur van 61 watertorens, 27 opjaagstations en 12.731 km leidingnet onderhoudt en vernieuwt Pidpa voortdurend zijn distributieketen.

Klantvraag

  Voorheen verzamelden de Pidpa-analisten de gegevens van meer dan 400 meetpunten – verspreid over het leidingennetwerk – in Excel-bestanden. Deze berekening van het waterverlies was enorm tijdsintensief. Ze vond bovendien slechts sporadisch plaats, en er waren geen diepgaande analyses van de data mogelijk. Daardoor kreeg Pidpa weinig vat op hun problemen. Snelle, correcte en gedetailleerde info was onmisbaar om de oorzaken te detecteren én aan te pakken.

Oplossing

  Om de kloof tussen ongestructureerde data en helder inzicht te dichten, vertrouwde Pidpa op business intelligence (BI). Samen met de BI-consultants van Ordina VisionWorks besliste Pidpa om een datamart te installeren. BusinessObjects als rapporteringstool boven op de datamart kwam aan alle noden tegemoet. De oplossing heeft alle karakteristieken van een big data project. Alle meetpunten sturen elk kwartier gegevens door naar de datamart. Die verzamelt, structureert en analyseert zo meer dan 30.000 meetgegevens per dag. Deze vormen de input voor snelle, flexibele en gedetailleerde rapporten, aan de hand van verschillende parameters.

Resultaat

  Consistente basisinformatie was voor Pidpa een eerste vereiste. Dankzij de hoge frequentie van de metingen en snelle analyse, worden fouten snel gedetecteerd. Op termijn wordt alle informatie dus steeds nauwkeuriger, waardoor de rapporten een pak betrouwbaarder zijn. Op de hoeveelheid data zit niet langer een beperking. De ‘self-service BI’ – data-analyse zonder ondersteuning van IT’ers – zorgt ervoor dat de Pidpa-medewerkers vlot omspringen met de rapporteringstool. Iedereen kan nu makkelijk analyses maken volgens zijn of haar vakdomein. Verschillende parameters laten gedetailleerde ad-hoc rapporten toe: volgens geografische behoefte, met verschillende meettoestellen, over een bepaalde tijdsspanne… Omdat door de automatisering tijd vrijkwam voor grondige analyse, kan Pidpa sneller interveniëren bij problemen en vlot opvolgen in hoeverre een oplossing effectief is. Het eindresultaat is een efficiëntere aansturing van de waterdistributie.