Hilde Heylen Sales Manager +32 496 23 53 02

Watermaatschappij Limburg

Ordina stippelt roadmap uit voor Mobiel Werken bij WML

De technische en onderhoudsmedewerkers van Watermaatschappij Limburg (WML) hebben al langer de voordelen van mobiele toepassingen ontdekt. Via hun mobiele toestel ontvangen ze onderweg nieuwe opdrachten en voeren ze gegevens in ‘aan de bron’, om die meteen te versturen naar het kantoor. Om de snel veranderende mobiele behoeften van zowel de buiten- als de binnendienst in kaart te brengen, en een strategie op te zetten die beide nog beter ondersteunt, deed WML een beroep op trouwe partner Ordina. Die zette een adviestraject op met een helder plan van aanpak en startklare roadmap als resultaat.

Watermaatschappij Limburg Contact Neem contact op met Hilde Heylen

Klant

De Watermaatschappij Limburg produceert en levert drinkwater aan meer dan een half miljoen huishoudens in de provincie Limburg. Ruim honderd buitendienstmedewerkers, inspecteurs en monteurs trekken dagelijks de baan op voor onderhoudswerken en technische interventies. Daarnaast zetten een driehonderdtal interne medewerkers dagelijks hun schouders onder diverse ondersteunende, commerciële en andere bedrijfsprocessen. Zij hebben allen één doel: gezinnen en bedrijven kwaliteitswater leveren.

Klantvraag

Bij WML gebruiken meer dan honderd medewerkers courant mobiele toepassingen voor hun werk, vooral monteurs en onderhoudspersoneel. Voor hen is Mobiel Werken tijdens klantenbezoeken en onderhoudstaken onmisbaar geworden voor de dagelijkse planning, werkvoorbereidingen, interventies en verslagen. Daarom startte het bedrijf eerder al een expertengroep op, WML Mobiel. Deze groep tracht de mobiele bedrijfsstrategie zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van personeel en klanten. De uitdaging? Een overzichtelijk en praktisch mobiel platform opzetten voor planning, projectopvolging, onderlinge communicatie en kennisdeling.
Om haar ICT-visie te vertalen naar een werkbare mobiele strategie waar het personeel 100% zou achterstaan, ging WML op zoek naar een externe partner. Ordina  kreeg, met zijn ruime klantenkennis en kritische blik op de (mobiele) markt, de vraag om de behoeften op het vlak van Mobiel Werken binnen de maatschappij in kaart te brengen. Daarbij was het ook de opdracht een technisch onderzoek te voeren dat verschillende oplossingen aftoetste als mogelijke vervanging voor de SAP MAM oplossing die vanaf 2015 niet langer ondersteund zou worden door SAP.

Oplossing

Ordina werkte voor WML een uitvoerig adviesdocument uit, inclusief roadmap, met concrete projecten en aanbevelingen voor de komende jaren. Het biedt de maatschappij een helder overzicht van de belangrijkste succesfactoren en stappen om mobiel als waardevol kanaal in te zetten voor zowel  binnen- als buitendienst.
Via een gefaseerde uitrol begeleidt Ordina WML zowel strategisch als operationeel naar een integraal mobiel beleid. Een aanpak die meegroeit met technologische ontwikkelingen en veranderende behoeften van medewerkers en klanten. De voorgestelde applicaties sluiten naadloos aan bij de dagelijkse praktijk binnen het bedrijf, zodat ze ook effectief gebruikt worden en van nut zijn.  

Aanpak

Verschillende functietypes hebben vaak andere mobiele behoeften, en dat is net zo bij WML. Om te komen tot een mobiele aanpak waarin alle medewerkers – monteurs, inspecteurs, managers ... – zich terugvinden, organiseerde Ordina een reeks interviews en workshops met alle relevante medewerkers en betrokken diensten.  Daardoor kwamen tal van bruikbare, vaak vooruitstrevende ideeën en trends aan de oppervlakte. De meest relevante werden vertaald naar haalbare voorstellen, die passen in de gezamenlijke visie van een waterbedrijf met een strikt kwaliteitsbeleid.
De technische haalbaarheid vormde in het hele innovatietraject een constante. Bestaande applicaties en toekomstgerichte mobiele technologieën werden tegen elkaar afgewogen. Alle bevindingen en suggesties werden gebundeld in een uitvoerig adviesdocument met bijhorende roadmap voor Mobiel Werken.

Resultaat

De interviews en workshops die Ordina bij WML organiseerde, toonden aan dat binnen het bedrijf een algemene wens leeft om mobiel te innoveren. Er is voor verschillende profielen binnen WML nood aan efficiënte mobiele oplossingen, die vlot werken waar en wanneer ze dat nodig hebben. Uit alle ideeën en trends filterde Ordina de noodzakelijke ontwikkelingen die WML het best initieert om mobiele innovatie tot een succes te maken. Als resultaat beschikt WML vandaag over een visie, een plan van aanpak en een roadmap die gedragen wordt door de ganse organisatie. 
De nieuwe mobiele aanpak verhoogt het gebruiksgemak en de efficiëntie tijdens het werk, waardoor de werknemerstevredenheid bij WML een boost krijgt. Klanten zullen zich nog sneller en beter geholpen voelen, wat ook de algemene tevredenheid over WML’s dienstverlening doet toenemen.