Eli Destoop Business Unit Manager Microsoft +32 499 58 28 13

AGIV

Webapplicatie met perceelinformatie

Om de omslachtige procedures rond het Vlaamse voorkooprecht te stroomlijnen, ontwikkelde Ordina voor het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) een webapplicatie. Wie een beroep wil doen op dit voorkooprecht, kan nu makkelijk alle perceelinformatie terugvinden. Zo verloopt de administratie een pak sneller en eenvoudiger.

AGIV Contact Neem contact op met Eli Destoop

Klant

Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) beheert alle bouwpercelen in Vlaanderen. Daarbij stimuleert en coördineert AGIV de geografische informatie binnen de Vlaamse overheid.Eén van die coördinatietaken is de procedure rond het ‘verkooprecht’. Bepaalde overheidsinstanties hebben soms het eerste recht om een perceel te kopen. Voor die begunstigden levert AGIV de nodige perceelinformatie.  

Klantvraag

Het voorkooprecht – het recht om als eerste een perceel te kopen – kende een omslachtige procedure. Bij elke verkoop toetste een notaris via manuele en schriftelijke standaardprocedures dit recht af bij alle mogelijke begunstigden. Die begunstigden, bepaalde Vlaamse overheidsinstanties en organisaties, gingen op hun beurt na bij AGIV of ze een beroep konden doen op dit voorkooprecht. Dit traject duurde lang en de kwaliteit van de informatie was niet altijd optimaal..  

Oplossing

Om de perceelinformatie betrouwbaarder te maken en het traject te optimaliseren, bouwde Ordina een webapplicatie -op basis van Microsoft technologie -  met perceelinformatie voor alle Vlaamse voorkooprechten. De online dienstverlening is rechtstreeks toegankelijk voor de begunstigden. Zij kunnen in het systeem aangeven voor welke percelen ze belangstelling hebben en tot wanneer.

Resultaat

Dankzij de webservices is de kwaliteit van de info, en dus ook de rechtszekerheid, een stuk hoger. Doordat AGIV de informatie nu automatisch verspreidt naar derden, wordt het traject bovendien aanzienlijk verkort. Ook andere organisaties doen hun voordeel met AGIV’s webapplicatie. Het e-loket van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), ook een Ordina-oplossing, haalt zijn perceelinformatie op bij de webservices van AGIV.