Johan Steppe Manager Clockwork +32 485 07 11 93

Credoc

E-loket met perceelinformatie

Op het platform van Credoc, de IT-dochter van het Belgisch notariaat, halen notarissen alle informatie die hen ondersteunt in hun job. Om de dienstverlening rond percelen met voorkooprecht te optimaliseren, ging Credoc in zee met Ordina. Een e-loket, geïntegreerd in het bestaande platform, helpt de notarissen om hun trajecten sneller en efficiënter af te leggen.

Credoc Contact Neem contact op met Johan Steppe

Klant

Credoc is de IT-poot van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. De taak van Credoc bestaat erin om de activiteiten van notarissen in overeenstemming te brengen met de maatschappelijke evoluties. Voor notarissen en hun medewerkers ontwikkelt Credoc een gamma aan businessapplicaties.  

Klantvraag

De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat gebruikt sinds jaar en dag een applicatieplatform van Credoc. Daarop vinden notarissen alle informatie die hen toelaat hun job optimaal uit te voeren. Op dat platform was echter ook bijkomende informatie over percelen nodig. Nagaan voor welke percelen het voorkooprecht -– het recht van bepaalde instanties om als eerste een perceel te kopen – van toepassing is, bleek noodzakelijk om efficiënter samen te werken.

Oplossing

Omdat Ordina al eerder bij de Vlaamse Landmaatschappij een gelijkaardige oplossing had geïmplementeerd, deed Credoc een beroep op onze expertise in deze materie. Een e-loket in Java, geïntegreerd in het bestaande platform, bleek de ideale oplossing. Zo kunnen de notarissen snel nagaan of een voorkooprecht geldt voor een onroerend goed.

Resultaat

Het e-loket werd twee maanden vroeger dan gepland op de rails gezet. De informatie vereenvoudigt en versnelt de job van notarissen aanzienlijk, waardoor zij ook beter hun klanten van dienst kunnen zijn.Voor het Credoc-platform betekende de oplossing een grote sprong voorwaarts. Daarom besloot Credoc om opnieuw een beroep te doen op Ordina’s Java-team. Een nieuwe toepassing voor uitwisseling van berichten tussen het Belgisch notariaat en de federale overheid werd in de steigers gezet.